اعتصاب غذای ۲ زندانی سیاسی در حمایت از خواسته های کارگران اعتصابی در نیشکر هفت تپه و ایران خودرو

0
142

بنابه گزارشات ارسالی  اعتصاب غذای یک روزه ۲ زندانی سیاسی زندان گوهردشت کرج در حمایت از خواسته های مشروع و به حق کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه و ایران خودرو .

روزسه شنبه ۳ دی ماه زندانیان سیاسی شاهرخ زمانی و خالد حردانی در اعتراض به سرکوب کارگران و عدم رسیدگی به خواسته های به حق و مشروع آنها و همچنین در حمایت از خواسته های کارگران نیشکر هفت تپه وکارگران ایران خودرو که چند روزی است برای رسیدن به خواسته های خود دست از کار کشیده واعتصاب نموده اند، دست به اعتصاب غذای یک روزه زده و اینگونه حمایت فعال خود را از خواسته های به حق آنها اعلام می کنند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ این دو زندانی اعلام کرده اند :امیدواریم که این حرکتها منجر به حرکتهای سراسری کارگران در ایران شود تا گارگران بدون بازداشت و شکنجه و زندان بتوانند به خواسته های قانونی خود دست یابند.

942026_465174696891425_1231302911_n

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران نیز از خواسته های به حق و مشروع کارگران ایران و بخصوص کارگران اعتصاب کننده در این ۲ واحد صنعتی و اعتصاب غذای این ۲ زندانی که علیرغم اسارت و فشارهای طاقت فرسا در زندانهای قرون وسطایی ولی فقیه با اعتصاب غذا به حمایت از خواسته های کارگران اعتصابی برخواسته اند ، حمایت می کند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۳ دی۹۲ برابر با ۲۴ دسامبر ۲۰۱۳