اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی در اعتراض به صدور حکم اعدام و انتقال وی به سلول انفرادی

0
158

بنابه گزارشات رسیده اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام و انتقال وی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان .

روز سه شنبه ۲۹ مرداد ماه زندانی سیاسی ناظر ملازهی هموطن بلوچ محکوم به اعدام در اعتراض به صدور حکم غیر قانونی و ضد بشری اعدام در زندان مرکزی زاهدان دست به اعتصاب غذا زد.در پی اعتصاب غذای این زندانی سیاسی خسروی رئیس زندان و غلامی رئیس اطلاعات زندان که هر دو از شکنجه گران زندان می باشند به جای رسیدگی به خواسته های به حق این زندانی او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان زاهدان منتقل کردند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ زندانی سیاسی ناظر ملازهی ۲۷ ساله ،در سال ۱۳۸۹ با یورش مامورین وزارت اطلاعات در شهر سراوان دستگیر شد و به مدت ۱ سال در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات شهر زاهدان بسر برد او در اثر شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی بازجویان وزارت اطلاعات دچار بیماری کلیوی، کمر درد و سایر ناراحتیهای جسمی گردید. بازجویان وزارت اطلاعات علیه این زندانی سیاسی پرونده سازی نمودند و پرونده وی را به دادگاه انقلاب زاهدان منتقل کردند و توسط فردی به نام ماه گلی رئیس شعبه ۱ به اعدام محکوم شد. او نزدیک به ۳ سال است که در زندان بسر می برد .

سلولهای انفرادی قرنطینه زندان زاهدان که محل شکنجه زندانیان می باشد فاقد هرگونه امکانات اولیه انسانی است .زندانی بدون زیر انداز وپتو باید بصورت کف خواب روی کف سیمانی سلول استراحت کند.سلولها دارای یک دریچه بسیار کوچک بوده و بیشتر شبیه به یک غار است و فاقد نور طبیعی است.زندانیان از امکان استحمام محروم می باشند و برای رفتن به سرویسهای بهداشتی با محدودیتهای زندانبان مواجه هستند. این سلولها فاقد تهویه و وسایل خنک کننده بوده در حالی که گرمای طاقت فرسایی در درون سلول حاکم است.زندانی از رفتن به هواخوری محروم می باشد و در طی این مدت حق بردن هیچگونه وسایل شخصی مانند لباس اضافه وغیره محروم می باشد.

از زمان انتصاب آخوند حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ولی فقیه علیرغم شعارهای توخالی اش نه تنها فشارها بر زندانیان کاهش نیافته است بلکه شدت بیشتری به خود گرفته است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور غیر قانونی و غیر انسانی حکم اعدام ،که زندانیان سیاسی را ناچار به اعتصاب غذا می کند را محکوم می نماید و ازکمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارسال پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی مانند آخوند صادق لاریجانی به مراجع قضایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۳۰مرداد ۱۳۹۲ برابر با ۲۱ اوت ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متح