اعتصاب غذای یک زندانی در اعتراض به ۵ سال بلاتکلیفی در زندان زاهدان

0
150

روز دوشنبه ۲۳ شهریور ماه زندانی محمود احمدی در اعتراض به  ۵ سال بلاتکلیفی  در زندانهای زاهدان و زابل  و عدم رسیدگی حقوقی به پرونده وی دست به اعتصاب غذا زد. زندانبانان ولی فقیه بجای رسیدگی به خواسته های وی او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان منتقل نمودند.

زندانی محمود احمدی ۵ سال پیش دستگیر گردید و به مدت ۱ سال در سلولهای انفرادی اداره آگاهی برای گرفتن اعتراف  تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار دادند.اما او حاضر به اعتراف به آنچه که مامورین آگاهی به وی دیکته می کردند نشد.

از طرفی چونکه علیه او هیچ مدرکی وجود ندارد پرونده وی هنوز به بازپرسی و دادگاه ارجاع داده نشده  است و در یک حالت بلاتکلیفی به مدت ۵ سال نگه داشته شده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، این زندانی اعلام نموده است تا رسیدن به خواسته هایش که خارج شدن از بلاتکلیفی است به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.