اعتصاب غذای زندانی سیاسی افشین بایمانی در اعتراض به انتقال خویش به سلول انفرادی

0
121

زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد افشین بایمانی از روز شنبه ۱۷ آبان ماه که به سلول انفرادی بند ۵ زندان گوهردشت کرج منتقل شده  در اعتراض به انتقال غیر قانونی و غیر انسانی و رفتارهای وحشیانه با وی دست به اعتصاب غذا زده است و اعلام نمود تا بازگرداندن وی به بند زندانیان سیاسی به اعتصاب غذای خویش ادامه خواهد داد.

زندانی سیاسی افشین بایمانی روز شنبه ۱۷ آبان ماه به بهداری زندان به منظور معاینه مراجعه نمود که با صحنه ای هولناک و غیر انسانی مواجه گردید.

او شاهد پیکرغرق به خون زندانی احد فتحیان ۴۰ ساله که ۲۰ سال است در زندان می باشد بود. این زندانی در بند ۷ زندان گوهردشت توسط باند مافیایی مردانی رئیس زندان و امیری جانشین وی مورد اصابت تیزی از ناحیه شاهرگ گردن قرار گرفته بود.

علیرغم اینکه خون از بدن این زندانی جاری بود،  رئیس بهداری زندان بالای سر وی قرار گرفته بود و او را مورد اذیت و آزار قرار می داد و به او می گفت: همین جا مثل سگ خواهی مرد و ترا هم نجات نخواهیم داد تا آدم شوی در حال که این زندانی قادر به حرف زدن نبود و نفس کشیدنش به شمارش افتاده بود.

زندانی سیاسی افشین بایمانی نسبت به این عمل ضدبشری و غیر انسانی اعتراض نمود و خواست که وی را به یکی از بیمارستانهای خارج از زندان منتقل کنند تا جان وی نجات یابد.

اما رییس بهداری زندان این جنایتکار علیه بشریت شروع به توهین کردن به زندانی سیاسی افشین بایمانی نمود. در اینجا بود که زندانی سیاسی افشین بایمانی فریاد زد و گفت این است اسلامی که خامنه ای از آن صحبت می کند.

فرد مزبور به رئیس زندان که فردی به نام مردانی است گفت : که او به رهبر توهین کرده است.

ساعاتی بعد طریقی رئیس بند ۴ زندانی سیاسی افشین بایمانی را تحت عنوان اینکه با او کار دارد احضار نمود و به محض حضور وی در دفتر رئیس بند وی را به بازرسی زندان و از آنجا به سلولهای انفرادی منتقل نمودند.

از طرفی دیگر  مردانی دستور داده است که به زندانیان سیاسی افشین بایمانی و ارژنگ داودی اجازه بردن وسایل شخصی شان به  سلول انفرادی را ندهند . وسایلی مانند مسواک ، وسایل اصلاح، حوله و لباسهای گرم و غیره

محمد مردانی از جنایتکاران علیه بشریت می باشد وی سالها  در کردستان ایران مشغول سرکوب خونین هموطنان بوده است و بعضا هم این مسئله را بعنوان بخشی از افتخارات خود از آن تعریف می کند. امیریان جانشین وی نیز از شکنجه گران قصی القلب و ضدبشری است که به عنوان فرمانده گارد زندان و مدتی هم شکنجه گر در بند ۱ زندان گوهردشت کرج بود .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، انتقال زندانیان سیاسی افشین بایمانی و ارژنگ داودی به سلولهای انفرادی و وادار کردن افشین ایمانی به اعتصاب غذا را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه شریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای  است .

بفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۰ آبان۱۳۹۳ برابر با۱۰  نوامبر۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل