اعتصاب غذای زندانی سیاسی ارژنگ داودی در اعتراض به فشارها و اذیت وآزارهای رئیس زندان

0
165

بنابه گزارشات رسیده  زندانی سیاسی ارژنگ داودی از زمان انتقال وی به بند ۳ در کنار مجرمان عادی به منظور اذیت وآزار و تحت فشار قرار دادن وی دست به اعتصاب غذا زد .

زندانی سیاسی ارژنگ داودی در اعتراض به این رفتارهای وحشیانه و تهدید به قتل توسط شخص عباس مرسلپور رئیس زندان و انتقال بدون دلیل او به بند ۳ از روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه ناچار به اعتصاب غذا شد و در سومین روز اعتصاب غذای خود بسر می برد.

روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه پس از ایجاد محدودیتها ، شدت بخشیدن به فشارها و تهدید زندانیان سیاسی، زندانیان سیاسی نسبت به این رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی اعتراض کردند، در پی آن حسن مرسل پور اقدام به ارسال گارد ویژه زندان به بند زندانیان سیاسی نمود و با ترفند فریبکارانه زندانی سیاسی ارژنگ داودی را از بند زندانیان سیاسی خارج و به بند ۳ در کنار مجرمان عادی منتقل نمود.

زندانی سیاسی ارژنگ داودی بارها توسط حسن مرسلپور رئیس زندان بندر عباس تهدید به قتل شده است. این جنایتکار علیه بشریت از بستگان قاسم سلیمانی فرمانده نیروی تروریستی سپاه قدس می باشد که در ترور و کشتار در جهان و بخصوص در عراق و سوریه شهرت خاص دارد.او همچنین دائم مورد تهدید و تحت فشارها و اذیت و آزارهای محرم علی براری مسئول اطلاعات زندانهای بندر عباس وبهرام جوشکار می باشد.

زندانی سیاسی ارژنگ داودی از سال ۱۳۸۲ تاکنون در زندان بسر می برد و در طی این مدت بارها به شکنجه گاه های مختلف وزارت اطلاعات برده شد و در سلولها انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان قرار گرفت.بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن وی همسراین زندانی سیاسی را دستگیر و ۴ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان قرار دادند .با نامه کتبی دفتر آخوند علی خامنه ای منزل شخصی ارژنگ داودی مصادره گردید و به اموال سرقت شده از مردم ایران آخوند علی خامنه ای افزوده شد

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بش و دمکراسی در ایران، تحت فشار قرار دادن ازندانی سیاسی ارژنگ داودی و وادار کردن وی به اعتصاب غذا که جان این زندانی سیاسی را در معرض خطر جدی قرار می دهد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۱ آبان۹۲ برابر با ۱۲ نوامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل