اعتصاب غذای ابوالفضل عابدینی در پی انتقال به زندان اهواز

0
508

ابوالفضل عابدینی از اعضای حزب پان ایرانیست و زندانی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان اهواز منتقل شد و در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب غذا زده است.

 به گزارش سازمان جوانان حزب پان ایرانیست ابوالفضل عابدینی، عضو حزب پان ایرانیست و روزنامه نگار بعد از ظهر شنبه ۵ مردادماه بدون اطلاع قبلی به زندان اهواز منتقل شد و در پی انتقال ناگهانی به زندان اهواز دست به اعتصاب غذا زده است.

این زندانی سیاسی پاییز سال گذشته نیز پس از شهادت در مورد مرگ ستار بهشتی به طور ناگهانی از زندان اوین به زندان اهواز منتقل شد و در نیمه راه با دستور ویژه دادستان به تهران بازگردانده شد.

قابل ذکر است به گفته مادر ستار بهشتی، حسین رونقی ملکی نیز از دیگر زندانیانی است که حاضر شده در مورد قتل ستار بهشتی در زندان اوین شهادت دهد.

ابوالفضل عابدینی عضو حزب پان ایرانیست، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر می باشد که فروردین ماه ۱۳۸۹ توسط دادگاه انقلاب اهواز به اتهامات عضویت در حزب پان ایرانیست، ارتباط با دول متخاصم، فعالیت‌های حقوق بشری و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم و یک سال بعد از صدور حکم اول، بار دیگر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه‌ای به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد، این در حالی بود که او در پروندهٔ قبلی نیز به همین اتهام محکوم به زندان شده و در حالی سپری کردن این محکومیت بود.

گفتنی است وی در طول مدت سه سال و اندی که در زندان به سر می برد از حق قانونی استفاده از مرخصی محروم بوده است.