اعتصاب جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت در حمایت از فعال کارگری شاهرخ زمانی

0
158

بنابه گزارشات رسیده جمعی از زندانیان سیاسی زندانی گوهردشت کرج در اعتراض به انتقال شاهرخ زمانی به زندان قزل حصار کرج ۲ روز دست به اعتصاب غذا خواهند زد .

روزدوشنبه و سه شنبه ۱۸ و ۱۹ فروردین ماه ۶ زندانی سیاسی زندان گوهردشت کرج در اعتراض به انتقال فعال کارگری شاهرخ زمانی به زندان قزل حصار و وضعیت حاد جسمی او که در اعتراض به این رفتار غیر انسانی دست به اعتصاب غذا زده است ، دست به اعتصاب غذا زدند.

زندانیان سیاسی ناصح یوسفی، خالد حردانی ، محمد بنازاده امیرخیزی ،محمد علی منصوری،میثاق یزدان نژاد ، حمید برهانی می باشند. آنها خواهان بازگرداندن بدون قید و شرط و فوری همبندیشان از زندان قزل حصار کرج به زندان گوهردشت کرج می باشند.

فعال کارگری شاهرخ زمانی بدستور بازجویان وزارت اطلاعات به واحد ۳ زندان قزل حصار کرج منتقل گردید و از لحظه انتقالش به این زندان دست به اعتصاب غذا زده است و در شرایط حاد جسمی بسر می برد.

بازجویان وزرت اطلاعات، زندانیان سیاسی که در حال گذراندن محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی خویش هستند بصورت مستمر مورد اذیت و آزار ، عدم درمان ،تبعید به زندانهای دیگر و انتقال به سلولهای انفرادی و سایر رفتار های غیر انسانی قرار می دهند. بازجویان وزارت اطلاعات این اعمال غیر انسانی را بدستورآخوند محمود علوی وزیر اطلاعات دولت آخوند روحانی انجام می دهند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال بی دلیل زندانیان سیاسی به زندانهای دیگر بمنظور افزایش فشارها بر آنها را محکوم می کند و ازکمیسر عالی حقوق بشر برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی مانند آخوند محمود علوی ، آخوند صادق لاریجانی و آخوند حسن روحانی به دادگاه کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۸ فروردین ۱۳۹۲ برابر با۷ آوریل ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل