اعتراض خانواده مرحوم نوروزی؛ این سنگ قبر سفارش ما نیست

0
311

در روزهای گذشته تصویری از سنگ قبر مرحوم نوروزی در رسانه های درون مرزی منتشر و اعلام شد که به زودی قرار است روی مزار وی نصب شود.

خانواده محروم نوروزی با مصحبه با نامه نیوز، تاکید کردند که هنوز سنگ قبر را طراحی نکرده اند و سنگ قبر مذکور سفارش آنها نبوده و قرار نیست مورد استفاده قرار بگیرد.

احتمالا برخی از دوست داران مرحوم نوروزی بدون هماهنگی اقدام به سفارش این سنگ قبر کرده اند.