اعتراض به فوت مهسا امینی و خداحافظی یک ملی پوش دیگر از تیم ملی

0
122

راضیه جانباز لژیونر و ملی پوش هندبال در اعتراض به فوت مهسا امینی از تیم ملی خداحافظی کرد.

راضیه جانباز لژیونر و ملی پوش هندبال در اعتراض به فوت مهسا امینی با گذاشتن پستی در اینستاگرام از تیم ملی خداحافظی کرد. پیش از او، سجاد استکی از تیم ملی هندبال ایران به دلیل مشابه خداحافظی کرده بود.

جانباز از سال ۲۰۱۰ میلادی به عضویت تیم ملی هندبال ایران درآمده است و سه دوره در مسابقات قهرمانی آسیا در سال های ۲۰۱۲ میلادی ، ۲۰۱۵ میلادی و ۲۰۱۷ میلادی برای کشور ایران به میدان رفته است. تیم ملی هندبال ایران در این سال ها به ترتیب به عناوین نهم ، ششم و هفتم آسیایی دست یافت!