اعتراضات گسترده زندانیان زندان ندامتگاه کرج در اعتراض به رفتارهای وحشیانه زندانبانان

0
177

بنابه گزارشات رسیده  صبح روز پنجشنبه  یکی از زندانبانان ، زندانیان سیاسی و عادی زندان ندامتگاه کرج را مورد توهین قرار دادند که با اعتراضات گسترده زندانیان مواجه شد.

روز پنجشنبه ۷ فروردین ماه یکی از زندانبانان به نام خزایی افسر نگهبان زندان ندامتگاه کرج با قرار گرفتن پشت بلندگو شروع به توهین کردن به زندانیان سیاسی و عادی نمود. در پی این توهینها زندانیان سیاسی و عادی این زندان دست به اعراضات گسترده ای زدند.

زندانیان که تعداد آنها بیش از ۳۰۰ نفر تخمین زده می شد از گرفتن صبحانه خوداری کردند و دست به اعتصاب غذا زدند ، این اعتراضات به سرعت به بندهای دیگر زندان ندامتگاه سرایت نمود.

زندانیان سیاسی و عادی اعلام کرده بودند باید فرد مذبور در جمع زندانیان حاضر شود و از تمامی زندانیان عذر خواهی کند در غیر اینصورت اعتراضات گسترده ادامه خواهد یافت.

زندانبانان ولی فقیه از گسترش اعتراضات وحشت زده شده بودند و پس مدت کوتاهی فردی به نام جافعی افسر جانشین زندان میان زندانیان حاضر شد و از تمامی زندانیان عذر خواهی کرد .جافعی گفت: اینها نادانی کردند، و من از جانب اونها عذر خواهی می کنم و به جای بی تجربگی آنها بگذارید. جافعی همچنین به زندانیان قول داد که ۲ زندانی بی دفاع به نام های محسن معروف به محسن دالتون که چند روز پیش به سلولهای انفرادی فرستاده شده بود را به بند عمومی بازگرداند.

زندانیان سیاسی پس از عقب نشینی زندانبانان ولی فقیه و عذر خواهی از آنها به اعتراضات خود پایان دادند و اعلام کردند در صورت تکرار چنین مواردی اعتراضات خود را به شکل گسترده ای ادامه خواهند داد.

در حال حاضر کشیش زندانی بهنام ایرانی، زندانی سیاسی دهه ۶۰ علی معزی و وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری معروف به سیامک مهر در این زندان زندانی می باشند

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، از اعتراضات گسترده وبه حق زندانیان حمایت می کند توهین و مورد اذیت و آزار قرار دادن آنها را محکوم می کند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۸ فروردین ۹۳ برابر با ۲۸ مارس۲۰۱۴