اطلاعیه طرفداران آیت الله کاظمینی بروجردی

0
77

بنا به گزارش دریافتی خبرنامه ملّی ایرانیان صبح روز شنبه ۱۹ مهرماه خانواده آقای کاظمینی بروجردی به زندان اوین مراجعه و درخواست دیدار آقای بروجردی را نمود، اما مامورین حدود دوساعت ایشان را معطل کرده و متاسفانه کسی پاسخگوی آنها نبود و تمام تلاش ها و پیگریهایشان بی نتیجه ماند.
این در حالیست است که خانواده  ابشان همچنان از وضعیت آقای بروجردی اطلاعی ندارند.
خانواده آقای بروجردی از سازمانها و نهادهای حقوق بشری خواستار رسیدگی به وضعیت این دگر اندیش شدند.

لازم به ذکر است؛ صبح روز چهارشنبه ۹ مهر، نیروهای گارد ویژه به سلول آقای کاظمینی بروجردی در زندان اوین رفته و او را تحت حفظ برای اجرای حکم اعدام به مکان نامعلومی منتقل کردند.

هم بندی های ایشان با خانواده آقای بروجردی تماس گرفتند و خبر را اطلاع داده و افزودند ماموران گفته اند آقای بروجردی تا زمان اجرای حکم اعدام، ممنوع تلفن و ممنوع الملاقات هست.