اطلاعیه آقای ادیب برومند رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری در باره جلوگیری از برگزاری پلنوم جبهه ملی ایران

0
80

اطلاعیه

بدین وسیله به آگاهی هم میهنان عزیز میرساند که بر پایه گزارش هیئت هفت نفری منتخب شورای مرکزی جبهه ملی ایران برای برگزاری پلنوم به نام دکتر سید حسین فاطمی در تاریخ هفدهم آبانماه ۱۳۹۲، مقامات امنیتی با احضار و اخطار به اعضای هیئت هفت نفری و برخی از مسئولان جبهه ملی از برگزاری پلنوم برخلاف انتظارممانعت کردند. از این جانب هم تلفنی خواستند که بطور موقت از تشکیل پلنوم صرف نظر نمایم.

تهران – رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

۱۴/۸/۱۳۹۲