اطلاعیه آقای ادیب برومند، رئیس هیات رهبری وشورای مرکزی جبهه ملی ایران در مورد خبر تأسیس مجلس مهستان

0
599

استاد ادیب برومند شاعر ملی ایران، وکیل دادگستری و رئیس هیأت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران که طولانی ترین دوره فعالیت این سازمان در زمان رهبری استاد ادیب برومند امکان پذیر شده‌است بیانیه ای پیرامون تأسیس مجلس مهستان صادر نموده اند که متن کامل این اطلاعیه در پی می آید.

اخیرا دربرخی از سایت ها موضوع تشکیل مجمعی به نام مهستان مرکب از برخی از اعضای جبهه ملی ایران مطرح گردیده است که لازم گردید مراتب زیر به آگاهی علاقه مندان برسد.

در اواخر اردیبهشت امسال با پیشنهاد آقای کورش زعیم در باره مجلس مهستان مذاکراتی شد که از قرار معلوم هیات رهبری هم از این موضوع آگاه بوده است. این جانب با تشکیل چنین مجلسی موافقت کردم و هنوز هم به موافقت خود باقی هستم ولی قرار شد موضوع مسکوت بماند تا پس ازتکمیل عده ی شورای مرکزی و نوشتن آئین نامه ای برای مهستان در غیاب کنگره ( پلنوم ) موضوع در مجلس فعالان جبهه مطرح شود و در صورت تصویب، سعی گردد در اساسنامه هم وارد شود تا کاری بر منوال دموکراسی که غایت مطلوب جبهه ملی ایران است انجام گرفته باشد ولی چون این مراحل طی نشده و یک گفتگوی ساده و خودباورانه بوده موضوع مهستان رسمیت نیافته و لاجرم موجودیت ندارد. بنابراین مطرح کردن آن در رسانه های عمومی خلاف مقررات تشکیلاتی می باشد.

ادیب برومند

رئیس هیات رهبری وشورای مرکزی جبهه ملی ایران

تهران –  دوم مرداد 1392