اشاره به جمهوری اسلامی در جلسه کمیته مجلس نمایندگان آمریکا درباره تهدیدات سایبری

0
282

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صبح روز سه شنبه، در جلسه ای تهدیدات خارجی در فضای مجازی و اهمیت نقش دیپلماسی در رسیدگی به آن را مورد بررسی قرار داد. این جلسه با شرکت کارشناسان و مقامات پیشین دولت آمریکا تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه، اد رویس رییس جمهوریخواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت : همانطور که جامعه اطلاعاتی در ارزیابی خود از خطر جهانی در سال ۲۰۱۷ روشن کرد، دشمنان ما در استفاده از فضای مجازی برای تهدید منافع ما و پیشبرد خودشان موفقتر می شوند.

وی با اشاره به جمهوری اسلامی، گفت: ماهیت باز اینترنت به طور فزاینده توسط رژیم های اقتدارگرا مانند چین، که به شدت دیدگاه حاکمیت سایبری را ترویج می دهد، و بر کنترل دولت بر فضای مجازی تأکید دارد تحت فشار قرار گرفته است.

اقای رویس افزود: ما این مورد را به تازگی در جمهوری اسلامی مشاهده کردیم، جایی که رژیم دسترسی به تلفن همراه و اینترنت را قطع کرد و یا شرکت ها را به قطع کردن اهرمهای دسترسی به خدمات رسانه های اجتماعی وادار کرد. این اهرمها بمنظور سازماندهی اعتراضهای مسالمت آمیز و تظاهرات مورد استفاده قرار گرفتند.

در این جلسه، همچنین الیوت انگل دموکرات ارشد کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در تایید گفت دشمنان آمریکا در فضای سایبری اقتصاد و تجارات گستاخ تر و پیشرفته ترو با رفتارهای خصمانه و ترسناک ما را تهدید می کنند.

وی افزود: حمله جمهوری اسلامی بر ساختارهای آمریکا از جمله سدی در حوزه من در نیویورک و حمله کره شمالی بر صنعت سرگرمی آمریکا مشکل آسیب پذیری را برجسته کرد و با آنکه ما در ۲۰۱۵ با چین در مورد جلوگیری از دزدی مالکیت معنوی به توافق رسیدیم ولی پکن هنوز بطور فزاینده کنترل دولتی را بر اینترنت اعمال میکند و به کسب و کار آمریکاییان صدمه می زند.

در این جلسه، کریستوفر پینتر هماهنگ کننده پیشین مسایل سایبری وزارت خارجه آمریکا بر اهمیت اولویت بندی مجدد مساله سایبری به منظور ادامه رهبری آمریکا تاکید کرد.

وی گفت: دیپلماسی موثر سایبری شامل بنای مشارکت استراتژیک با کشورهای دیگر جهان و تعامل در بسیاری از سیاستهای مختلف و چند جانبه سایبری است. استفاده از اهرمهای دیپلماسی و دیپلماتیک بمنظور پاسخ مستقیم به تهدیدهای سایبری یکی دیگر از این ابزارهاست.

به گزارش صدای آمریکا؛ آقای پینتر بر همکاری سازمانهای مختلف با مجریان قانون بمنظور فراهم کردن همکاری تکنیکی و ظرفیت سازی که کشورهای دیگر بتوانند بهتر با آمریکا کار کنند، تاکید داشت.