اسناد سوخته دوره پهلوی متعلق به همسایگان موزه رضا عباسی است!

0
243

چند روز پیش یکی از رسانه‌ها از سوزانده‌ شدن اسناد و مکاتبات اداری دوره پهلوی که سالها در موزه رضا عباسی نگهداری می شد، خبر داد. یکی از کارکنان موزه رضا عباسی درحالی این تصاویر را منتشر کرد که به گفته وی، داخل کارتن و کنارسطل زباله مکاتبات و اسناد سوزانده شده ای وجود دارد که بخشی از سوابق آثار ارسال و دریافت شده و به طورکلی فعالیت فرهنگی دفتر شهبانو فرح پهلوی بوده است.

موضوعی که وقتی با مدیر موزه رضا عباسی در میان گذاشته می‌شود به تکذیب آن می‌پردازد و به خبرگزاری میراث‌فرهنگی می‌گوید، چنین اتفاقی دور از عقل است.

«شهرام حیدرآبادیان» اما در رابطه با تصاویری که توسط برخی رسانه‌ها منتشر شده می‌افزاید: «این تصاویر می‌تواند متعلق به مکان‌های دیگر باشد. حتی احتمال می‌رود که خانه‌های اطراف و همسایگان موزه رضا عباسی این اسناد را آتش زده و در سطل زباله ریخته‌اند. اما قطع به یقین این تصاویر منتشر شده یک برگ از اموال موزه رضا عباسی نیست.»

مدیر موزه رضا عباسی همچنین تاکید کرد، تمام اموال موجود در موزه رضا عباسی شماره دارد و این تصاویر احتمالا متعلق به همسایگان موزه رضا عباسی است.

حیدرآبادیان در رابطه با از بین رفتن مدارک و اسناد دوره پهلوی گفت: «من ۱۷ سال سابقه باستان‌شناسی دارم و نزدیک به ۵ سال است که در موزه رضا عباسی فعالیت می‌کنم چنین اقدامی دور از عقل و منطق است.»

این درحالی است که «محمدرضا کارگر» مدیر کل اداره موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی کشور نیز از این اتفاق اظهار بی‌اطلاعی کرد و به خبرگزاری میراث‌فرهنگی گفت: «چنین اتفاقی بعید است چراکه موزه محلی برای آتش زدن اموال نیست.»