اسماعیل دوستی عضو شورای شهر: لات بازی در بیاورید، ۱۰ تای شما را حریف هستم!

0
319

جلسه امروز شورای شهر تهران متشنج بود، به نحوی که در میانه جلسه اسماعیل دوستی عضو شورای شهر در تذکری بیان کرد: نمی‌دانم که چرا دوستان در شهرداری و شورای شهر عصبانی هستند، مگر چه اتفاقی افتاده آقای سروری به ما می گویند، توهم زده‌اید، اما ما توهم نزدیم، دلواپس هم نیستیم و به دولت و حکومت امیدواریم آینده نظام مانند خورشید روشن است.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان، وی خاطرنشان کرد: بحث هیات امنای شورایاری‌ها از نظر روانی و اجتماعی خطرناک است.در این میان تقی پور دیگر عضو شورای شهر خطاب به دوستی گفت: مسائل را با هم قاطی نکنید، بحث هیات امنا و شورایاری‌ها جداست.

دوستی خطاب به چمران گفت: بازهم دوستان عصبانی شده‌اند.تقی پور خطاب به دوستی عنوان کرد: وقتی چرت و پرت می گویید، باید عصبانی شوند، مباحث از یکدیگر جداست. اگر لات بازی در بیاورید، ۱۰ تای شما را حریف هستم.