اسرائیل بودجه نظامی اضافی برای مقابله با جمهوری اسلامی تصویب کرد

0
209

کمیته مالی کنست، پارلمان اسرائیل موافقت کرد تا بودجه‌ای اضافی بالغ بر ۹ میلیارد شیکل، حدود ۲٫۹ میلیارد دلار برای انجام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به بودجه نظامی این کشور افزوده شود.

این کمیته، شامگاه پنج‌شنبه، ۲۳ دسامبر، ضمن موافقت با چنین افزایشی، مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی دیگر در رابطه با انجام اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی را نیز تصویب کرد.

العربیه به نقل از روزنامه اسرائیل هیوم نوشت؛ هم گزارش داد که افزایش بودجه نظامی اسرائیل در چارچوب آماده‌سازی جهت حمله به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی در صورت شکست دیپلماسی برای کنترل برنامه اتمی جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد.

این گزارش تاکید کرده که بودجه مورد نظر به وزارت دفاع اسرائیل ارجاع شده تا با کمیته مشترک امنیتی درباره آن بحث شود.