اسرائیل: به مقابله با جمهوری اسلامی در تمامی جبهه‌ها ادامه می‌دهیم

0
181

نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل در ادامه مواضع کابینه‌های متوالی این کشور، تاکید کرد صرف نظر از سرنوشت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و غرب، نیروهای کشورش با انسجام و همبستگی به دفاع از منافع اسرائیل ادامه خواهند داد.

نخست وزیر اسرائیل، سه‌شنبه، ۱۶ نوامبر تاکید کرد: «صرف‌نظر از این‌که چه اتفاقی در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ بیفتد، اسرائیل خود برای دفاع از خود اقدام خواهد کرد.»

العربیه نوشت؛ او همچنین تاکید کرد که کشورش با به مقابله با جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن در همه جبهه‌ها و از آن جمله در لبنان و سوریه ادامه خواهد و به انتظار نتایج گفت‌وگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ نخواهد نشست.

بر اساس بیانیه‌ای که از سوی دفتر بنت انتشار یافته، نخست وزیر اسرائیل از آنچه که «عدم قاطعیت کافی در برابر تخلفات جمهوری اسلامی» خواند، انتقاد کرد.