اسحاق جهانگیری: بابک زنجانی گردن‌کلفتی می‌کند

0
132

او تاکنون یک سال است که در زندان به سر می‌برد اما با گردن کلفتی هیچ گاه این پول‌ها را پس نداده است. این آقا در مقطعی به تامین اجتماعی پیشنهاد داد که به امضای خرید شرکت‌های این سازمان ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو پول می‌پردازد و طبق توافقی که در این زمینه انجام گرفته است، این مبلغ را به صورت فرضی و بر روی کاغذ پرداخت می‌کند و چک تضمینی به معادل مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان از تامین اجتماعی دریافت می‌کند. او این چک را به سازمان بازنگردانده است.

معاون اول روحانی با بیان این‌که «برخی مسائل مزمن حل نشده از گذشته باقی مانده است» گفت: ده‌ها و حتی صدها سال هم که طول بکشد، مسائل مزمن حل نشده از گذشته باید گفته شود.

به گزارش آرمان امروز، اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاحیه بیمارستان ۱۴۰ تخت خوابی تامین اجتماعی ابوالفضل عباس بیرجند ( میلاد ۳) با تاکید بر این‌که «سازمان تامین اجتماعی سازمانی مهم در خدمتگزاری به بخش وسیعی از مردم است» خاطرنشان کرد: امروز بیش از ۴۰ میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم از خدمات تامین اجتماعی استفاده می‌کنند. تامین اجتماعی یکی از سازمان‌هایی است که مردم برای روزهای مبادای زندگی خود در این سازمان عضو می‌شوند تا در سختی و پیری آن‌ها را از مشکلات عبور دهند.

وی همچنین با اشاره به پرونده اقتصادی بابک زنجانی با تاکید بر این‌که «بابک زنجانی در مقطعی دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول دریافت کرده و دیگر آن را پس نداده است» خاطر نشان کرد: او تاکنون یک سال است که در زندان به سر می‌برد اما با گردن کلفتی هیچ گاه این پول‌ها را پس نداده است. این آقا در مقطعی به تامین اجتماعی پیشنهاد داد که به امضای خرید شرکت‌های این سازمان ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو پول می‌پردازد و طبق توافقی که در این زمینه انجام گرفته است، این مبلغ را به صورت فرضی و بر روی کاغذ پرداخت می‌کند و چک تضمینی به معادل مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان از تامین اجتماعی دریافت می‌کند. او این چک را به سازمان بازنگردانده است. سازمان تامین اجتماعی در مقاطعی از حوزه کارکرد خود خارج شد و چنین سازمانی که باید به ضعیف‌ترین و مستضعف‌ترین افراد جامعه کمک کند در مقطعی دچار چنین مشکلاتی شد.