استقرار حکومت ملی، لازمه رسیدن به آزادی و رفاه اقتصادی پایدار

0
166

بعد از انتخاب حسن روحانی، مردم در شهرهای مختلف ایران به شادی برخاستند. یک علت خوشحالی مردم این بود که توانسته بودند مانع انتخاب افرادی مانند سعید جلیلی شوند که نماینده تفکرات افراطی حاکمیت بود، از موضوعاتی مانند حکومت جهانی اسلام سخن می گفت و “تنش زدایی”، منافع ملی و سایر نیازهای حقیقی ملت را فرعی میدانست. علت دیگر این بود که مردم از این فرصت استفاده نمودند و مانند سالهای 76 و 88، یکبار دیگر به علی خامنه ای و افراد مورد نظرش “نه!” گفتند. علاوه بر اینها مردم فردی را در چارچوب انتخابات ریاست جمهوری که با معیارهای جهانی به هیچ روی آزاد نبود برگزیدند، که از مقولاتی مانند تغییر سیاست های گذشته، اعتدال، حل مساله هسته ای و کوشش برای ارائه پاسخ شایسته به مطالبات زنان سخن میگفت.

هنوز روشن نیست که آقای روحانی تا چه حد می خواهد و اگر بخواهد تا چه حد میتواند وضعیت فاجعه آمیز کشور را بهبود بخشد. روشن است که نمیتوان بر اساس ادعا قضاوت نمود و ملاک مانند همیشه عمل است. معیارهای قضاوت ما در این مورد حل خردمندانه بحران هسته ای، بحران اقتصادی و رعایت حقوق و آزادیهای شهروندان، آزادی همه زندانیان سیاسی، رفع تضییقات از دگراندیشان، زنان و اقلیتهای دینی و سایر گروههای اجتماعی میباشد.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور اصلاحات اساسی در چارچوب قوانین و ساختارهای جمهوری اسلامی را نامیسر میداند. با وجود این ما هر حرکت به سوی آزادی، رفاه، امنیت و رعایت حقوق و آزادی های مردم را مثبت میدانیم و در مقابل هر اقدامی که خلاف این روند صورت گیرد یا بنای عوامفریبی داشته باشد مبارزه خواهیم کرد.

ذکر این نکته ضروری است که امروز روحانیون حاکم بر ایران، نهاد دین را به ابزاری برای سلب حق حاکمیت مردم، پایمال نمودن حقوق و آزادی های شهروندان و کسب قدرت و امتیازات نامشروع مبدل کرده اند و تا زمانی که یک حکومت ملی با ساختارهای لازم برای تضمین حقوق و آزادی های مردم جای این دیکتاتوری دینی را نگیرد، هرگونه اصلاح، هر قدر هم که اساسی باشد، همواره مورد تهاجم دستگاه ولی فقیه، سپاه و مافیای اقتصادی و امنیتی حاکم قرار خواهد گرفت و حاکمیت با اختیاراتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به ولی فقیه داده و نیز با اختیارات فراقانونی که در این بین کسب نموده، قادر است هر زمان که بخواهد دوران ترمیم و بهبود را پایان دهد و دوران فاجعه آمیز دیگری را آغاز نماید.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور از تمامی نیروهای دموکرات ایران انتظار دارد که با هوشیاری نسبت به این امر، همچنان به دنبال تحقق استقلال، آزادی، دموکراسی، جدائی دین از حکومت و حفظ تمامیت ارضی کشورمان که خواست های همیشگی نهضت ملی ایران بوده است، باشند و به تلاش خود برای استقرار یک حکومت ملی که حقوق و آزادیهای فرد فرد مردم ایران را رعایت و تضمین کند، ادامه دهند.

 

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

13 تیر 1392 برابر 4 ژوئیه 2013

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info