استفاده تبلیغاتی از اولادی برای انتخابات!

0
137

هنوز پیکر مهرداد اولادی دفن نشده است که برخی به فکر استفاده تبلیغاتی از نام او افتاده اند.

این عکس یک بنر است که آی اسپورت روی خروجی خود قرار داده. عکسی که درآن یکی از کاندیدهای نمایندگی در دور دوم مجلس در قائمشهر از عکس اولادی استفاده کرده و به دنبال رای آوردن است.