استبداد با سرکوب شروع میشود

0
129

نوشتاری از یک دوست به ملّت ایران..

جلسه مشترک ۲۹ اکتبر

دوستان عزیز، پیرو آزادی و همرزمان همیشه خاموش ،شاهزاده که فرمودید حاضرید جانتان را بدهید که مخالف شما بتواند حرفش رابزند !! چه شده است که شما اینچنین با آزادیخواهان و حق گویان رفتار میکنید؟ نماینده مردم را از اطاق بیرون میکنند که حرف نزند و شما نظاره گرید؟ بهمین سادگی؟ کو شفافیت؟ کو مردم سالاری؟ فرمان میدهید تکس دیگر نزنید!! خفقان باید گرفت؟ سکوت باید کرد؟ همه اش اخراج و بدنامی بدون بررسی؟ بدون حق حضور؟ اینگونه شد آزادی بیان؟!!!

ضمن تائید سخنان جناب خسرو فره وه که اقدام امروز ادمین اطاق پالتاک در حضور شاهزاده را استبداد نامید، من میخواهم یاداورشوم که آغاز استبداد با شروع سرکوبهاست، با احساس بی مسئولیتی ، با بی پاسخ گذاشتند سئولات قانونی ، با لاپوشانی کردن تخلفها ، با بی محلی کردن به خواسته نمایندگان مردم ، با پیشنهاد اخراج انها از شورای ملی !! … متاسفانه اینها که چنین روشی را در پیش گرفته اند نمیدانند خود ناقض منشورند!! آشتی ملی حتی با عوامل جمهوری اسلامی ، ناقض حقوق بشر ناقض ازادی بیان، نه ان آزادی بیانی که به پادشاهم بگوید دزد ، خائن ، ابله و نه انکه به شاهزاده ام بگوید اسپرم سلطنتی !! ، نقض کامل حقوق شهروندی که هر ایرانی میتواند عضو شورای ملی شود و شما بی خردان با درخواست اخراج از شورای ملی این حق قانونی را هم دارید میگیرید ، اینقدر مغرور و مسموم دارید حرکت میکنید که خدا را بنده نیستید!! آرام تر حرکت کنید بیائید پائین با هم راه برویم !!..

وظیفه ما میهن پرستان و ملیون واقعی است که شاهزاده را از راهی که دارند میروند آگاه تر کنیم !! این راه به آزادی ایران نمیرسد که به بد نامی نام پهلوی هم خواهد رسید ، زمانیکه عوامل نفوذی جمهوری اسلامی با وعده های دروغین شاهزاده را هم مرعوب و هم دارند تسلیم میکنند ، زمان زمان خاموشی نیست ، زمان اعلام حقیقت وبروز دادن شهامت و شجاعت است ، چیز دیگری برایتان باقی مانده؟ اینرا هم دارند از شما میگیرند …. تخلف پشت تخلف ، بی نامی، بد نام کردن ، طومار جمع کردن، تقلب در رای ، جلسات غیر رسمی ، ورود غیر مجاز ۶ نفر بعنوان اعضای منتخب مجمع عمومی موسس شورای عالی !! تصمیمات دیکته شده ، تلفنهای تهدید و ارعاب برای امضا جمع کردن، مگر چند سال دیگر زنده هستید؟ زندگی با عزت میخواهید یا با خفت و مرعوب شده ؟….. پاسخ همه تهدید ها و تلفنها و ایمیلهای جعلی و کامنتهای بی نام در فیس بوک که از سویی گروهی کوچک در دفتر سیاسی و شورای عالی رهبری میشود اینست :

من ایستاده ام و ایستاده هم در راه آزادی ایران جان میدهم …. نه شما ونه اربابان سبز و بنفشتان مرا از این نبرد ملی نمیتوانند باز دارند، درود به شرف هر چه آزادیخواه واقعی است که هدف مقدس آزادی ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی را در سردارد .

ننگ و نفرت بر جمهوری ضد ملی اسلامی و رگ و ریشه هایش.

فرخ پیرنیا – عضو رسمی شورای عالی منتخب مجمع عمومی موسس – ۲۰۱۳، ۲۹ اکتبر

** هیچ مقامی نمیتواند این عضویت را لغو کند غیر از مجمع عمومی فوق العاده یا عادی.

** حالا متوجه شدید چرا نمیخواهند شورای ملی قانونی و ثبت شود ، چون از این بی قانونی ها نمیتوانند بکنند ، دولتی با دادگستری پشت سران است و متخلفین را دادگاهی خواهد نمود . حالا که ثبت نشده هر کاری دلتان میخواهد بکنید!! چند روز دیگر هم داریم !!

** گزارش مالی برای ان۶ نفربقوت خود باقیست و مصرانه دنبال آن هستم ، مردم باید بدانند از چه منابعی حقوق و مزایا در یافت شده …. حالا باز هم فشار بیاورید برای اخراج ما …. از کره زمین که اخراج نمیشویم !! مگر تق تق تق طبق معمولتان !!!

جهت اطلاع بیشتر: https://www.facebook.com/farokh.pirnia