استاد دانشگاه تهران: کابینت آشپزخانه متناسب با میانگین قد زنان ایرانی نیست!

0
509

زینب برخورداری استاد دانشگاه دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران با بیان این که «در احکام اسلامی احقاق حق جنسیتی خانم‌ها به وفور دیده می‌شود» از معماری خانه‌ها به دلیل رعایت نکردن حقوق جنسیتی انتقاد کرد و گفت کابینت آشپزخانه متناسب با میانگین قد زنان ایرانی نیست و زن را برای دسترسی به وسایل به زحمت می‌اندازد