اسامی شماری از زندانیان سیاسی دراندرزگاه ۷ سالن ۱۲ با ذکر اتهام و حکم؛ بخش نخست

0
1803

در قوانین کیفری معمولاً جرم های سیاسی از جرم های عادی جدا شده و برای متهمان و محکومان “سیاسی” حقوق و امتیازهای خاصی نسبت به مجرمان عادی در نظر گرفته شده از جمله شرط حضور هیئت منصفه در دادرسی های سیاسی و حق جدا بودن زندانیان سیاسی از زندانیان عادی و امتیاز های خاصی در زندان می باشد. این حدود قانونی هرگز در کشورهای دیکتاتوری رعایت نمی شود و به کل خلاف قانون است، از اینروقوانین بین المللی به حمایت از اینگونه زندانیان برخاسته و توجهی خاص به وضع کسانیکه در خطر بازداشت و محکومیت سیاسی هستند شده است.

بنا به گزارش های دریافتی خبرنامه ملی ایرانیان، تا حدود یکماه پیش زندانیان سیاسی و امنیتی در اندرزگاه ۷ سالن ۱۲ نگهداری می‌شدند که بتازگی آنان به اندرزگاه ۴ سالن ۱ منتقل شده‌اند. در این سالن زندانیان سیاسی با زندانیان مهریه‌ای ادغام شده‌اند که بیشتر آنها اعتیاد دارند.

هدف خبرنامه ملی ایرانیان از انتشار این اخبار و انتشار اسامی، اطلاع رسانی و دفاع از حقوق این زندانیان سیاسی است که نه تنها بر عهده سازمان ملل بلکه چندین سازمان بین المللی دیگر از جمله عفو بین الملل نیز می باشد.

لیستی از زندانیان سیاسی که هم اکنون محبوسند به قرار زیر می باشد:

۱- امیر رحیم پور، همکاری با دولت متخاصم امریکا، فوق لیسانس برق قدرت، حکم اعدام. 

۲- امیرحسین «ایمان» صیرفی، متهم به همکاری با دولت متخاصم آمریکا، محکوم به ۷ سال حبس، متخصص امنیت سایبری.

۳- امیر سلیمی اقدم، متهم به جاسوسی برای عربستان ، محکوم به تحمل ۵ سال حبس، دکترای حقوق و استاد دانشگاه، شهروند کرد.

۴- انوش آشوری، متهم به ارتباط با دولت متخاصم انگلیس، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، تابعیت انگلیس.

۵- احمدرضا جلالی، اتهام جاسوسی برای اسرائیل، محکوم به اعدام، استاد دانشگاه و شهروند سوئد.

۶- جاوید جاویدنیا، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, دکترای ژئوفیزیک از دانشگاه آمستردام هلند.

۷- جواد نور جمالی، اتهام همکاری با دولت اسرائیل, محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, مهندس کامپیوتر و مدیریت شبکه. 

۸- جلیل باروقی، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، دارای مدرک لیسانس برق قدرت. 

۹- بهزاد حبوبی، اتهام همکاری با دولت اسراییل، محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری.

۱۰- حسین حمیدی‌نیا، اتهام همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، دکترای امور بین الملل، کارمند اسبق وزارت خارجه ایران.

۱۱- رضا جوکار، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، مهندس فیزیک و کارمند  سابق سازمان انرژی اتمی در نیروگاه بوشهر.

۱۲- ذوالفقار سعدی، اتهام همکاری با دولت متخاصم و همکاری با سازمان مجاهدبن خلق، محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، شهروند عراقی

۱۳- ستار شیخ، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، دکترای هنر از دانشگاه هنر واحد تهران. 

۱۴- شهاب دمیری، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به ۱۰ سال حبس تعزیری، کاپیتان کشتی.

۱۵- شهاب منظوری، اتهام همکاری با دولت انگلستان, محکوم به تحمل ۶ سال حبس تعزیری. 

۱۶- علی کبریت ساز توکلی، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری. 

۱۷- علی کاشفی، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, استاد دانشگاه شریف در تهران. 

۱۸- علی جوهری، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری. 

۱۹- علی عسگری، اتهام همکاری با دولتهای متخاصم ، محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری.

۲۰- علی آذری‌فر، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل۱۰ سال حبس تعزیری، دکترای برنامه نویسی از دانشگاه سیدنی استرالیا.

۲۱- علی نفریه، اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس، لیسانس برنامه نویسی کامپیوتر. 

۲۲- کامران قادری، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری، دکترای برق از دانشگاه وین در اتریش، تابعیت اتریش، شهروند کرد. 

۲۳- کیومرث مرزبان، همکاری با دولت متخاصم امریکا، توهین به مقدسات, فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری. 

۲۴- مجید نیک‌افراز، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری. 

۲۵- محمد امین‌نصب، اتهام همکاری با دولت انگلستان، شهروند ایرانی- انگلیسی، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری. 

۲۶- محمود موسوی، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، دانشجوی دانشگاه لبنان، حکم اعدام. 

۲۷- مختار صالحی ، اتهام همکاری با دولت اسرائیل, محکوم به تحمل۱۰ سال حبس تعزیری، شهروند کرد. 

۲۸- مهدی زارعی، اتهام همکاری با دولت امریکا،  محکوم به تحمل ۱۵ سال حبس. 

۲۹- مسعود مصاحب، اتهام همکاری با دولت امریکا، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس، تابعیت اتریشی. 

۳۰- منوچهر محمدعلی، اتهام همکاری با دولت انگلستان، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، دکترای ادبیات فرانسه از دانشگاه پاریس. 

۳۱- محمدعلی باباپور، اتهام همکاری با دولت امریکا، استاد دانشگاه تهران، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری. 

۳۲- محمد اثناعشری، اتهام همکاری با دولت اسرائیل, محکوم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، دارای مدرک فوق لیسانس برنامه ریزی کامپیوتر.

۳۳- محمد امیدی، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, کارمند سابق وزارت خارجه. 

۳۴- محمدجواد زارعی، اتهام همکاری با دولت امریکا, محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری. 

۳۵- مسعود کیانی، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری,  دارای مدرک دکترای دندانپزشکی از دانشگاه اوکراین، شهروند کرد.

۳۶- نجف حصاری، اتهام همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، شهروند کرد.

۳۷- علی صادقی، اتهام همکاری با دولت اسراییل، محکوم به تحمل ۱۵ سال حبس، کارمند سابق وزارت دفاع.

۳۸- افشین صالحی، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، محکوم به تحمل ۱۴ ماه حبس، شهروند کرد.

۳۹- محمد حیدری‌کاه‌کش، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، محکوم به تحمل ۳ سال حبس، ورزشکار پاورلیفتینگ.

۴۰- کمال سعیدی، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، محکوم به ۱۰ سال حبس، کارمند سابق وزارت امور خارجه

۴۱- اسدالله اسدی، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، محکوم به ۱۰ سال حبس.

۴۲- مهدی بوترابی، اتهام اقدام علیه امنیت ملی، از مشاوران میرحسین موسوی و جنبش سبز، محکوم به ۲۰ سال حبس

۴۳- محمدحسین رستمی، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، مدیر سابق سایت عماریون و از اعضای سپاه قدس، محکوم به ۱۰ سال حبس

۴۴- محمدحسین ملانژاد، اتهام همکاری با دولت متخاصم اسراییل، محکوم به ۱۲ سال حبس، ساکن امارات متحده عربی، فوق لیسانس کامپیوتر