اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران مورد تایید فیفا نیست؛انتخابات به تعویق می افتد

0
162

فدراسیون بین المللی فوتبال در نامه ای به ایران ضمن وارد کردن ایراداتی به اساسنامه فدراسیون کشورمان خواستار تعویق انتخابات تعیین رئیس این فدراسیون شد.

در حالی که قرار است انتخابات فدراسیون فوتبال روز ٢۵ اسفند برگزار و طی آن رئیس، نواب رئیس و اعضای هیأت رئیسه مشخص شوند، با نامه فیفا این انتخابات به تعویق خواهد افتاد.

فدراسیون بین المللی فوتبال که از مدتها قبل بررسی اساسنامه فدراسیون ایران را در دستور کار قرار داده بود، در این نامه خود تاکید کرده که اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران مورد تاییدش نیست و باید اصلاحات آن انجام شود.

مهر گزارش داد؛ با ارسال این نامه به فدراسیون فوتبال ایران، انتخابات روز ٢۵ اسفند لغو و به زمان دیگری موکول خواهد شد.