اروپا برای اپوزیسیون فیک تره هم خورد نکرد!؟ بقلم حمید جباری

0
283

سوزن رژیم ترکید تا از خواب توهمات بزرگنمایی خود بپرند!؟
براستی مردم رنج کشیده داخل ایران در راه مبارزه تنهاترین مردم جهان هستند،زیرا تعدادی عناصر و مزدور صادراتی رژیم اعم از اصلاح طلبها تا حزبی هایی های مخفی (علیز،هالو،امید نادان و غیره) در کنار تعدادی شیاد خارج نشین در نقش دندانپزشک،نماینده مجلس ، فمنیست یا از این دست القاب که این روزها برای بهره مندی از دلارهای نهادهای حقوق بشری با هم در رقابت تنگاتنگ هستند و هر فرد با اتکا با جریان سیاسی ،فکری خود تلاش می کند سهم زیادی از سالی ۷ تا۹میلیون دلار مفت را به جیب بزنند!؟
شارلاتانهای اپوزیسیون فیک که بیشتر برای بدنامی و انحراف اپوزیسیون حقیقی به مردم تحمیل شدند،در جریان هشتگ تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران رژیم در کشورهای اروپایی هم همین فرمان را پیش گرفتند!؟
فراخوانهایی در روزهای تعطیلات آخر هفته در اروپا که نمایندگان و تصمیم سازان کشورهای غربی در حال استراحت ،باربیکیو یا حمام آفتاب در ویلاهای خویش هستند،چه اثرگذاری را دارد؟

اینگونه تجمعات برای اپوزیسیون فیک چند صدهزار دلار بودجه (هزینه سفر،هتل،تشریفات و حق فعالیت همراه دارد)برای مردم بی خبر هم یک پیاده روی در کنار چند تصویر و ژست برای پست،استوری در پلتفرم های مجازی که بگویند ما سهم خود را برای آزادی مردم داخل انجام دادیم!؟

تجمع لندن یا فرانکورت یکی از دهها تجمعات بیهوده بود که متشکل از جمعی سیاهی لشکر از قبایل جدایی طلب اندونزی،هواداران یاسر عرفات چپی،ارتش آزاد سوریه،تجزیه طلبها،متجاوزین خلق و چند کشور ناشناس که در تجمع بنام مردم ایران حضور داشتند که کسی نفهمید فلسفه حضور این افراد چیست و چه اهدافی پس آن نهفته است!؟

براستی نتیجه ۹ماه شعار و ژست های مقابل دوربین چه تاثیری در رفتار رژیم حاکم ایران داشته است؟
آیا از سیاست فشارهای حکومت به مخالفین ،کاهش تعداد اعدام ها و یا کاهش زندانیان این ماهها کاسته شده است!؟
واقعیت را بخواهید با این اتفاق که یک موفقیت برای خامنه ایی دیکتاتور محسوب می شود،اطمینان حاصل کرد غربی ها امن ترین و بهترین گزینه را تداوم ایشان می دانند و با این تبادل به رفتار باج خواهانه و معامله گرانه میشود با آنها بر سر جان تک تک مردم ایران و حتی ذره ذره خاک این سرزمین قمار پر منفعتی داشت!؟
شاید این رخداد یک سیلی به صورت جماعتی باشند که نادانسته،بدون تحقیق و کشف حقیقت موج سوار پروپاگاندای بنگاه های خبری ایرانستیز دنبال افرادی در اپوزیسیون می روند که در ظاهر مخالف رژیم ولی در اصل عروسک صحنه خیمه شب بازی حاکمان ایران باشند!؟
این واقعیت را بایست پذیرفت تا روزی که مردم نخواهند و سرباز پیاده صفحه بازی فیک ها باشند،امیدی به برندازی رژیم و ایران آزاد عاری از ملا ،چپی نخواهد بود!؟