ارتقای مهارت جراحان مغز بدون تهدید جان بیماران با نرم‌افزار ابداعی دانشمند ایرانی..

0
266

یک ابزار جدید شبیه‌سازی جراحی توسط دانشمند ایرانی موسسه عصب‌شناسی مونترال دانشگاه مک‌گیل کانادا و همکارانش ساخته شده که به جراحان مغز اجازه می‌دهد مهارت‌های خود را بدون به خطر انداختن جان یک بیمار واقعی ارتقا بخشند.

به گزارش ایسنا، دکتر حامد آذرنوش و دیگر محققان این موسسه، دستگاه «جمجمه NeuroTouch» را ابداع کرده‌اند که به اعتقاد آنها یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای جراحی مغز در جهان است.

این دستگاه به پزشکان اجازه داده تا به تمرین اجرای عمل های جراحی پیچیده بدون نیاز به دخیل بودن بیمار واقعی بپردازند.

این فناوری همچنین به پزشکان اجازه می‌دهد تا حس مشابه یک عمل جراحی مغز واقعی را با در دست داشتن ابزار جراحی تجربه کنند.

دستگاه فوق شامل نمایشگری است که یک شبیه سازی وضوح بالا از تومور مغزی و تاثیری که ابزار و جراحی بر آن و بافت مغزی اطراف داشته را نمایش می‌دهد.

دکتر آذرنوش درباره این دستگاه اظهار کرد: هدف اصلی ما ارتقای تمرینات دستیاران است. تا پیش از این، آنها این مهارت ها را به طور مستقیم در اتاق عمل فرامی‌گرفتند.

این شبیه ساز در حال حاضر در پژوهش‌های آموزشی مورد استفاده بوده و سال‌ها تا زمانی که برای آموزش جراحان اعصاب به کار برده شود، فاصله دارد.

11-94

سازندگان بر این باورند که این سیستم در نهایت می‌تواند به تشخیص زودتر این که کدام جراح تحت آموزش موفق شده و کدام نخواهد شد، منجر شود.

این امر بدین معنی است که زمان کمتری برای آموزش افرادی که برای جراحی مناسب نیستند‌، صرف خواهد شد.

در کارآزمایی بعدی، دانشجویان بر روی یک شبیه سازی تومور مغزی که به نحوی خارج از کنترل خونریزی دارد، کار خواهند کرد.

بیمار شبیه‌سازی شده در جریان کار این دانشجویان خواهد مرد اما آنها می‌توانند فعالیت مغز و ضربان قلب وی را دنبال کنند.

این کار به دانشجویان اجازه خواهد داد تا تنش‌های دخیل در اعمال جراحی را یاد گرفته و با آنها مقابله کنند.