ادوار تحکیم وحدت: در این بزنگاه تاریخی به حسن روحانی رای می دهیم

0
244

سازمان ادوار تحکیم وحدت با صدور اطلاعیه ای درباره یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به «هزینه های بسیاری که این سازمان برای انتخابات مهندسی شده ۸۸ پرداخته است و همچنان اعضای ارشد این سازمان به صورت ظالمانه زندان های طویل المدت را تحمل می کنند،» و با در نظر گرفتن «شرایط امروز ایران» و «در این بزنگاه تاریخی که کشور و ملت در مرز انتخاب میان دوگانه های حساس و سرنوشت سازی نظیر جنگ و صلح، مردم سالاری و اقتدارگرایی، فروپاشی یا گشایش اقتصادی، تجزیه یا حفظ تمامیت ارضی و … قرار دارد» حمایت خود را از کاندیداتوری دکتر حسن روحانی اعلام کرد.

متن این اطلاعیه به نقل از ادوار نیوز به شرح زیر است:

چهار سال از آخرین انتخابات ریاست جمهوری می گذرد. انتخاباتی مناقشه برانگیز که تبعات و اثرات آن هنوز در سپهر سیاسی کشور وجود دارد و حاکمیت همچنان پاسخ در خوری به سؤالات و مطالبات متعدد جامعه در مورد آن نداده است. مجموعه رویدادهای رخ داده در چهار سال گذشته نشان داد که جریان تحول خواه به رغم همه فشارها، حصرها و حبس ها همچنان در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور حضوری تأثیر گذار دارد. حضوری که باعث گردیده تا سناریوهای طراحی شده از سوی جریان اقتدارگرا یکی پس از دیگری برهم خورده و مجبور به حذف و جصر پرهزینه چهره های شاخص و تأثیر گذار کشور و انقلاب شوند.

 

سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، هر چند که هزینه های بسیاری را برای انتخابات مهندسی شده ۸۸ پرداخته است و همچنان اعضای ارشد این سازمان به صورت ظالمانه زندان های طویل المدت را تحمل می کنند، اما امروز و در این بزنگاه تاریخی که کشور و ملت در مرز انتخاب میان دوگانه های حساس و سرنوشت سازی نظیر جنگ و صلح، مردم سالاری و اقتدارگرایی، فروپاشی یا گشایش اقتصادی، تجزیه یا حفظ تمامیت ارضی و … قرار دارد و به اعتبار حمایت چهره ها و جریانات وزین جریان تحول خواهی از کاندیدای ائتلافی؛ ضمن استقبال از این ائتلاف خجسته و با دعوت از همه مردم سرفراز ایران برای مشارکت در انتخابات و استفاده از حق تعیین سرنوشت، با حفظ تمامی اصول و موازین فکری خویش و اعتراض به روندها و ساز و کارهای تحمیل شده بر انتخابات، حمایت خود را از جناب آقای دکتر حسن روحانی اعلام می دارد.

 

سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)- ۲۲ خرداد هزاروسیصد و نود و دو