ادای احترام عارف به آیت الله منتظری

0
202

به گزارش خبرگزاری های درون مرزی، محمدرضا عارف که برای دیدار با برخی مراجع به قم رفته است، برای قرائت فاتحه بر سر مزار منتظری حاضر شد.