ادامه تحرکات افراطیون علیه دراویش خرمشهر؛ تهدید کردند که شکایتان را پیگیری نکنید

0
169

پس از شکایات دراویش خرمشهر علیه تحرکات افراطیون مذهبی و شعار نویسی و ضرب وشتم یک درویش، همچنان تلفن‌های تهدید آمیز با مضمون هشدار به تعطیل کردن مجالس درویشی در این شهر ادامه دارد.

 پس از ضرب و شتم یک درویش و شعارنویسی و تهدیدات علیه برگزاری مجالس درویشی در شهر خرمشهر که اخیرا توسط عده‌ای از افراطیون مذهبی صورت گرفت، آقای عباس هاشمی که عهده دار برگزاری مجالس درویشی در این شهر است و همچنین آقای آزادی که توسط همین عده مضروب شده بود به همراه وکیل خود، آقای نظری به دادگستری خرمشهر مراجعه کرده و با تنظیم شکایتی متقاضی پیگیری موضوع و شناسایی عاملین ضرب و شتم و تهدیدات می‌شوند.

با وجود پیگیری این موضوع توسط شعبه دوم دادگستری شهر و تکمیل مراحل چهره‌شناسی تلفن‌های تهدید آمیز این عده همچنان ادامه داشته و حتی به وکیل پرونده هشدار داده شده است که دست از پیگیری این شکایت بردارد. آن‌ها همچنان با اشاره به هیچ کاره بودن قاضی، لزوم برچیده شدن مجالس درویشی در این شهر تاکید داشته‌اند.

khoramshahr_dervishes6

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور؛ پیش از این نیز مجذوبان نور گزارش داده بود که در شهر خرمشهر با شروع ایام محرم و عزاداری، جمعی از نیروهای مذهبی افراطی موسوم به هیئت فاطمیون تحرکاتی را علیه دراویش شهر خرمشهر آغاز کردند، این تحرکات که با تهدیدات تلفنی به دراویش این منطقه برای پایان دادن به مراسم درویشی آغاز و با شعارنویسی بر روی درب محل برگزاری مجالس درویشی ادامه یافت، سرانجام به ضرب شتم یک درویش برای تبری جستن از مکتب درویشی منجر شد.