ادامه تجمع اعتراضی ده ها نفر از خانواده های اهل سنت و وعده های جدید قوه قضاییه(خبر تکمیلی)

0
152

بنابه گزارشات رسیده  پس از ساعتها تجمع اعتراضی ده ها نفر از خانواده های زندانیان عقیدتی اهل تسنن که فرزندان آنها در سلولهای انفرادی در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند در مقابل قوه قضاییه، آوایی طی مذاکره ایی که با خانواده ها داشت به آنها وعده داد که اجرای حکم اعدام موقتا متوقف می شود و پرونده های آنها بازبینی خواهد شد.

روز یکشنبه ۷ مهر ماه پس از اینکه ده ها نفر از خانواده های زندانیان عقیدتی اهل تسنن که فرزندان آنها از روز چهارشنبه در سلولهای انفرادی در انتظار اجرای حکم ضدبشری اعدام بسر می برند در مقابل قوه قضاییه تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار لغو حکم اعدام و بازگرداندن عزیزانشان و آزادی بدون قید و شرط آنها شدند.

حوالی ظهر به خانواده ها اطلاع داده شد که ۲ نماینده از طرف خانواده ها تعیین شود تا با آوایی از مسئولین قوه قضاییه در مورد وضعیت عزیزانشان با او صحبت کنند.

در پایان صحبتها که مدتی به طول کشید، آوایی به خانواده موارد زیر را قول داد که به سرعت به اجرا در خواهد آورد.

۱ـ به تعویق انداختن اجرای حکم اعدام به مدت یک ماه عزیزانشان که در سلولهای انفرادی در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.

۲ـ بازبینی احکام آنها در شعبه دیگری از دادگاه انقلاب به غیر از شعبه ۲۸ که توسط فردی به نام محمد مقیسه رئیس آن می باشد.

خانواده های زندانیان عقیدتی اهل سنت هنوز نسبت به قولهای آوایی اعتماد ندارند و این فرد حاضر و به نوشتن وعده های خود بر روی کاغذ نیست و این مسئله باعث نگرانی شدید خانواده ها شده است .

از طرفی دیگر ۴ زندانی عقیدتی محبوس در سلولهای انفرادی در طی روزهای گذشته تحت شکنجه ها فیزیکی شکنجه گران زندان قزل حصار قرار دارند. آنها با شوکربرقی، باتون برقی،مشت و لگد و سایر شکنجه ها ی پاسداربندها قرار دارند و همچنان در سلولها انفرادی تهدید به اجرای حکم اعدام می شوند و به آنها گفته می شوند که بزودی حکم آنها را به اجرا در خواهند آورد

در بین خانواده هایی که در مقابل کاخ دادگستری تجمع کرده اند مادران و پدران سالخورده و حتی کودکان می باشند .

کودک یکی از زندانیان عقیدتی که در انتظار اجرای حکم اعدام است در میان تجمع کنندگان می باشد.

لازم به یادآوری است روز چهارشنبه زندانیان عقیدتی اهل تسنن حامد احمدی و صدیق محمدی با فریب از بند خارج و برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

متعاقب آن ۴ زندانی دیگر عقیدتی اهل تسنن که ۲ نفر از آنها برادر هستند به نام های جمشید و جهانگیر دهقانی که در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند همراه با ۲ زندانی دیگر که نسبت به انتقال دوستانشان به سلول انفرادی اعتراض کرده بودند موردضرب و شتم قرار گرفته و به سلولهای انفرادی منتقل شدند .

هر ۶ نفر آنها از زمان انتقال به سلولهای انفرادی دست به اعتصاب غذا زده اند .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،از خواسته های به حق خانواده های زندانیان عقیدتی اهل سنت حمایت می کند و برای نجات جان ۴ تن از جوانان اهل سنت که در سلولهای انفرادی در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند فراخوان داده واز کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای نجات جان این ۴ زندانی عقیدتی خواستار اقدامات فوری است .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۷ مهر۱۳۹۲ برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

دبیر کل ملل متحد

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد