ادامه‌ی تحریک‌های سازمان یافته قشریون علیه دراویش گنابادی

0
125

اخبار رسیده از شهرستان دشتی استان اصفهان حاکی از ادامه تحریک های تندروان مذهبی علیه دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی است.

 در دو هفته گذشته، منبریان مسجد شهرستان دشتی که از توابع استان اصفهان است، به بهانه یادبود شهدا، با گریزهای بی‌ربط به پیروان متصوفه و عرفان، دراویش گنابادی را گاهی وهابی و گاهی بی دین معرفی کرده اند تا از این طریق مقدمات درگیری دوباره تندروان با دراویش آن منطقه را فراهم کنند.

آخوندهای مسجد شهرستان دشتی همچنین به پخش تصاویر تدوین شده ای از سخنرانی های مشایخ و بزرگان این طریقت عرفانی مبادرت کرده و از طریق این عوام فریبی، قصد شوراندن مردم آن منطقه علیه دراویش گنابادی را دارند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور،یادآور می شود پیش از این، واکنش های متعصبانه و دور از عقل و قانون قشریون مذهبی علیه مسایل عرفانی و پیروان متصوفه که به تحریک برخی آخوندها و نیروهای امنیتی صورت گرفته بود به تخریب حسینیه دراویش گنابادی در اصفهان انجامید و خیل کثیری از دراویش را روانه بیمارستان و زندان کرد.