احکام شش ماه و یک سال حبس برای ۵ دختر جوان بازداشت شده در تجمعات علیه گرانی

0
313

۵ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات علیه گرانی از زندان قرچک به زندان اوین منتقل شدند.

 صبا کرد افشاری، یاسمن آریانی، نیلوفر همافر، مژده رجبی و آذر حیدری٬ پنج جوان بازداشت شده در جریان تجمع مقابل پارک دانشجو علیه گرانی در تاریخ ۱۱مرداد هستند که پیش از شکل گیری تجمع بازداشت و به زندان قرچک شده بودند.

آنها ۲ ماه در زندان قرچک ورامین نگهداری شده و سپس با محکومیت های یک سال و ۶ ماه٬ جهت تحمل حبس به بند عمومی زنان زندان اوین منتقل شده اند.

به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر٬ مژده رجبی و نیلوفر همافر٬ هر یک به ۶ ماه حبس و صبا کرد افشاری و یاسمن آریانی و آذر حیدری٬ هر یک به یک سال حبس محکوم شده اند.