احمد رحیمی یکی دیگر از کشته شدگان سپاه پاسداران درسوریه

0
528

ستوان دوم احمد رحیمی از نیروهای سپاه پاسداران مستقر در سوریه بعنوان دفاع از حرم حضرت زینب و در عملیات محرم در جنوب سوریه کشته شد.