احمد خاتمی: نرمش در مقابل آمریکا ذلت است

0
82

 احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران طی سخنرانی در حضور جمعی از دانشجویان به مناسبت شهدای مهندس در مصلای خمینی اظهار داشت :” ‌وقتی آمریکا خود را کدخدای دنیا می بینید، نرمش در مقابل آن ذلت است”.

خاتمی با بیان اینکه نرمش در مقابل آمریکا محال است،گفت: هرگاه آمریکا از ادبیات نخ نمای تهدید دست برداشت و باور کرد کشوری مانند بقیه کشورهاست، شرایط، متفاوت خواهد شد.

 احمد خاتمی با بیان اینکه حوادث مصر برای کسانی که می خواهند با آمریکا کنار بیایند، عبرت است ، افزود :” کوتاه آمدن از اصول نتیجه ای جز شکست ندارد و نرمش در اصول ضد ارزش است”.

عضو مجلس خبرگان گفت:‌ پیروزی تنها در زمینه نظامی نیست بلکه در عرصه دیپلماسی عزت مندانه نیز وجود دارد. در نرمش قهرمانانه نباید اصول آسیب ببیند ایران اسلامی نظام سلطه را نمی پذیرد و اگر در نرمش پذیرش سلطه باشد آن نرمش ذلت مندانه است.

احمد خاتمی تصریح کرد:‌ دشمن باید حق مسلم ما را در موضوع هسته ای و انجام غنی سازی در ایران در عمل بپذیرد و تا به این موضوع سرعت ندهد، مذاکرات پیش نخواهد رفت. نفرت از استکبار از اصول است و اگر مذاکره ای انجام شود نباید باورکنیم دشمن، دوست می شود.

وی بابیان اینکه پرونده آمریکا در دشمنی با ایران بسیار سیاه است، تصریح کرد: اوباما دروغ می گوید که خواهان سقوط نظام اسلامی نیستیم، اسلام به ما حکم می کند که روحیه نفرت از استکبار را فراموش نکنیم.

به گزارش تسنیم؛ عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: ‌ادبیات تهدید با ادبیات نرمش قهرمانانه سازگار نیست و اینکه آمریکایی ها می گویند همه گزینه ها روی میز است،یعنی تهدید می کنند.

خاتمی گفت: دکترین ما در عرصه نظامی دفاعی است و می خواهیم آنقدر قوی شویم که هیچ دشمنی جرات حمله به ما را نداشته باشد.

وی همچنین تاکید کرد: “آمریکایی ها ‌با ادبیات تهدید کاری از پیش نبرده اند و نخواهند برد. اینکه نتوانستند در مقابل سوریه کاری از پیش ببرند و تنها ماندند، عاقبت تهدید است”.