احمدی نژاد دوباره مدعی شد که “دولت من پاک ترین دولت تاریخ ایران است!”

0
251

احمدی نژاد در مراسم تجلیل از گفتمان سوم تیر گفت: به عنوان یک برادر کوچکتر شما که بیش از ۱۰۰ کشور دنیا را دیدم و با گروههای مختلف صحبت کرده ام می خواهم بگویم به لطف خدا و امام زمان جامعه بشری با سرعت روزافزون به سمت نقطه موعود در حال حرکت است.

به گزارش ملی ـ مذهبی وی افزود: تحولات سیاسی در حال شکل گیری است، عده ای می آیند و دست اندازهایی درست می کنند مثل کسی که زورش نمی رسد و یواشکی باد چرخ را خالی می کند این کار ممکن است سرعت را کم کند ولی مانع آن نمی شود.

رئیس دولت دهم با اشاره به اتهاماتی که به این دولت زده می شود افزود: در تاریخ ایران نداشتیم که این همه توهین و اهانت علیه یک دولت انجام شود اما ما یک کلمه می گوییم و آن اینکه این سینه را برای هر نوع سرنیزه آماده کرده ایم و محال است خلاق حقوق ملت حرفی بزنیم.

وی ادامه داد: دولت احمدی نژاد پاک ترین دولت تاریخ ایران است.

رئیس دولت دهم مدعی شد : در سال ۸۹ که سفری به لبنان داشتیم رئیس رژیم صهیونیستی یک ماه قبل از آن در سخنرانی گفته بود ما باید کاری کنیم که اسم احمدی نژاد به ننگ تبدیل شود، کاری کنیم که در ایران کسی حاضر نشود کنار احمدی نژاد بایستد ، با او عکس بیاندازد و یا از وی حمایت کند.

احمدی نژاد با تکرار نقل قول هایی از افراد ناشناس گفت: شهریور سال گذشته که به نیویورک سفر کرده بودیم معاون کشوری که سازمان ملل در آن در اسارت است در سخنرانی گفته بود ما خوب جلو رفته بودیم، داشتیم ایران را به گوشه رینگ می بردیم اما یک دفعه یک عده آمدند و در دنیا راه افتادند و آمریکا را منزوی کردند؛ حقانیت حق هسته ای ایران را به اثبات رساندند به همین خاطر تصمیم گرفتیم از درون آن را بزنیم و یک سال و نیم است توانسته ایم آن را مهار کنیم.

وی گفت: سه ماه بعد مشاور امنیت آن کاخ معروف عین این حرف را زد و گفت: من به شما اطمینان می دهم که احمدی نژاد نابود خواهد شد.

رئیس دولت دهم با بیان اینکه احمدی نژاد کسی نیست، یک قطره از اقیانوس بی کران ملت است تصریح کرد: افتخار ما به این است که زیر بار زور نمی رویم ، شما کور خوانده اید ما یک اربابی داریم که وقتی ارباب ما آمد به اتفاق او می آییم و حال شما را می گیریم.

احمدی نژاد افزود: گفتند جمعی از خادمان و پاکان را حذف کردند، خیلی ها در کشور غصه دار شدند و چقدر تماس گرفته و اظهار نگرانی کردند؛ من تشکر می کنم اما هر وقت خواستید غصه بخورید و دلتان شکست برای یک حقیقت دیگر غصه بخورید.

وی گفت: مگر باور نداریم که امام زنده و حاضر است و حق حکومت جهانی مال اوست، ۱۱۷۰ سال است که امام را خانه نشین کرده و او را حذف کردند، چند صد سال است که می گوییم عاشق امام هستیم آیا ماموریت عاشقان امام جز برگرداندن امام به قدرت است؟!

احمدی نژاد در پایان عنوان کرد: به فضل الهی خیلی زود خواهد بود که کاخ های سرخ و سفید بر سر اربابان آن فرو ریخته و پرچم نجات انسان بر همه عالم برافراشته شود.