احضار ۷ درویش گنابادی به دادگاه انقلاب شیراز

0
204

هفت تن از دراویش گنابادی ساکن کوار طی احضاریه کتبی به دادگاه انقلاب شیراز احضار شدند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور؛ هفت تن از دراویش گنابادی ساکن کوار به نام‌های کاظم دهقان، یحیی دهقان، مهراد کشاورز، مهدی دهقان، علی جان دهقان، حمید آرایش و امیر همزه دهقان طی احضاریه کتبی به شعبه ۱۴ بازپرسی دادگاه انقلاب شیراز فرا خوانده شدند.

اتهامات این دراویش اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی، ضرب و جرح و حمل اسلحه غیر مجاز عنوان شده است.

یادآور می‌شود بود که پرونده این افراد در تیرماه سال ۹۱ نیز در دادگاه انقلاب شیراز مورد بررسی قرار گرفته بود که برای چند تن از این افراد وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی صادر شده بود.

در پی حملات نیروهای لباس شخصی و امنیتی در سال گذشته به منازل و مراکز کسب و کار دراویش گنابادی کوار که در پی آن بیش از ۱۰۰ درویش بازداشت و ده‌ها تن زخمی و یک درویش بر اثر خونریزی شدید به شهادت رسید، موج تازه‌ای از فشارها به دراویش شهرستان کوار آغاز شد که در طول نیمه‌ی دوم سال ۹۰، منازل و محل کسب دراویش گنابادی در این شهرستان مورد هجوم مامورین امنیتی قرار گرفت و تعدادی از دراویش این شهرستان بازداشت شدند ، و پرونده هایی برای ده ها تن از دراویش این منطقه گشوده شده است.