احضار هاشم خواستار فعال مدنی در مشهد برای اجرای حکمی که به او ابلاغ نشده است

0
209

هاشم خواستار، معلم بازنشسته و فعال مدنی که پس از تحمل دوسال زندان در تابستان سال ۹۰ آزاد شده بود، به دلیل نوشتن نامه های انتقادی در زمان حبس خود در زندان وکیل آباد مشهد توسط دادگاه بدوی به شش میلیون تومان جریمه نقدی، سه سال ممنوع الخروجی و سه سال ممنوعیت از فعالیت های اجتماعی محکوم شده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از کمپین بین المللی حقوق بشردرایران؛ آقای خواستار گفت که حکمش توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است اما این حکم به او و یا وکیلش ابلاغ نشده و مقامات قضایی از او خواسته اند که برای اجرای حکمش خود را معرفی کند.

هاشم خواستار گفت: «طبق نامه ای که در تاریخ ۹ مرداد ماه دریافت کردم حکم دادگاه تجدید نظر صادر شده است اما متاسفانه حکم نه به من و نه به وکیلم ابلاغ نشده است. وکیلم برای پیگیری حکم به دادگاه رفته اما آنها به او گفته اند که حکم را نشان نمی دهند و فقط باید خودم برای اجرای حکم بروم.»

هاشم خواستار، معلم بازنشسته و رئیس کانون صنفی معلمان مشهد که در هنرستان کشاورزی تدریس می کرد، در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ در پارک ملت مشهد در حال پیاده روی دستگیر و بعد از یک ماه و نیم با وثیقه‏ ۳۵ میلیون تومانی آزاد شد. وی در تاریخ ۲۵ شهریور ۸۸ مجددا بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد، منتقل و در دادگاه بدوی به شش سال حبس، محکوم شد که دادگاه تجدید نظر حکم را به دو سال حبس کاهش داد او تابستان ۱۳۹۰ از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.

هاشم خواستار در مدت حبس سه نامه به رییس قوه قضاییه در خصوص وضعیت نامناسب و فیر انسانی و اعدام های پنهانی زندان وکیل آباد مشهد نوشت. او به دلیل نوشتن همین نامه ها به اتهام تشویش اذهان عمومی محکوم شد و در دادگاه بدوی به ۶ میلیون تومان جریمه نقدی، سه سال ممنوع الخروجی و سه سال ممنوع از فعالیت های اجتماعی محکوم شد. اکنون حکم دادگاه تجدید نظر این پرونده صادر شده است.

هاشم خواستار با اظهار اینکه ابلاغ نشدن حکم به متهم غیر قانونی است، گفت: «این حرکت کاملا غیرقانونی است که حکم به خودم یا به وکیلم ابلاغ نشود و آنها بخواهند من بدون آنکه بدانم حکمم چیست فقط برای اجرایش به دادگاه بروم.»

این معلم بازنشسته گفت: «من به این شیوه هرگز برای اجرای حکم نخواهم رفت مگر خودشان به همان روشی که در سال ۱۳۸۸ انجام دادند، من را در خیابان یا خانه ام بگیرند. این را هم بگویم اگر جریمه نقدی حکم تایید شده باشد من پرداخت نخواهم کرد و ما به ازایش به زندان خواهم رفت. من یک فرهنگی بازنشسته هستم و از این پول ها ندارم.»

آقای خواستار همچنین اطلاع داد که خانم صدیقه مالکی، همسرش از اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویق اذهان عمومی به دلیل مصاحبه با رسانه ها در زمان زندانی بودن همسرش تبرئه شده است. او گفت: «همسرم را تبرئه کردند اما در مورد تبرئه او نیز کاغذی نشان مان نداند و فقط شفاهی گفتند که او تبرئه شده است.»

خانم صدیقه مالکی به دلیل مصاحبه هایش با رسانه ها در زمانی که همسرش در زندان بود و همچنین با این عنوان که او نامه های انتقادی همسرش را از داخل زندان خارج و به دست رسانه ها برای انتشار سپرده است به اتهام های تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی محکوم شده بود.

هاشم خواستار قبلا در گفتگوی با کمپین بین المللی حقوق بشر در این باره گفته بود: «مسولیت نامه های که داخل زندان نوشته ام بر عهده خودم است و همسرم دخالتی در آن نداشته است. همچنین تنها هدف همسرم از مصاحبه هایش در مدتی که من داخل زندان بودم حمایت از من بوده است.»