احضار مکرر دراویش گنابادی شهربابک به اداره اطلاعات؛ فشار نیروهای امنیتی برای تعطیلی مجالس درویشی

0
174

اداره اطلاعات شهربابک واقع در استان کرمان، اخیرا اقدام به احضار مکرر دراویش و بازجویی و تفتیش عقاید آن‌ها کرده است.

 اداره اطلاعات شهربابک با نصب چند دوربین در مقابل محل برگزاری مجالس درویشی شهربابک و احضار مکرر دراویش گنابادی این شهر سعی در تحت فشار قرار دادن آنان دارد. آقای کاظم طهماسبی که مسئولیت برگزاری مجالس درویشی این شهر را برعهده دارد، از جمله افرادی است که توسط این نهاد امنیتی، احضار و برای تعطیلی مجالس درویشی در این شهر، به شدت تحت فشار قرار گرفته است.

طبق گزارشاتی که به مجذوبان نور رسیده؛آقای امیرعلی لباف از دیگر دراویشی است که مدت‌ها مسئولیت مجالس فقری این شهر را برعهده داشته و در مدت ۵ سال اقامت اجباری در شهربابک، بار‌ها از سوی دادستانی آن شهر احضار و جهت تعطیلی مجالس فقری تحت فشار قرار گرفته بود. وی اخیرا با اتمام مدت تبعید به شهر خود بازگشته، اما فشار‌ اداره اطلاعات بر دراویش شهربابک بیش از پیش شدت یافته است.

یادآورد می‌شود که آقای لباف در سال ۱۳۸۷، به دلیل اقامه نماز جماعت (!) مورد قهر صوفی‌ستیزان و متحجران دینی قرار گرفت و پس از آن، با اعمال نفوذ جمعی از روحانیون و مراجع دولتی در اداره اطلاعات قم و دادگاه آن شهرستان، پس از تحمل نه ماه حبس غیرقانونی به اتهام نشر اکاذیب، علاوه بر ۷۴ ضربه شلاق به ۵ سال اقامت اجباری در شهربابک محکوم شد.