احضار دوباره یک درویش بیدختى به دادگاه انقلاب

0
160

دادگاه انقلاب گناباد یک درویش گنابادى ساکن بیدخت را در مدت زمانى کمتر از شش ماه با عنوان اتهامى دیگرى احضار کرد.

به گزارش مجذوبان نور، آقای سلمان حسینی بیدختی از دراویش گنابادی ساکن شهر بیدخت گناباد که در آبان ماه سال گذشته به دلیل لایک خبرى از خبرگزارى هرانا و بازنشر دو پوستر مربوط به تجمع دراویش گنابادى مقابل دادستانى تهران و پنجشنبه سیاه بند ٣۵٠ زندان اوین، با اتهام تشویش اذهان عمومى و اقدام علیه امنیت ملى از طریق فعالیت در شبکه هاى مجازى به دادگاه فراخوانده شده بود، این بار به دلیل آنچه دادگاه انقلاب گناباد «گزارشات علیه وی دائر بر نشر اکاذیب» خوانده، احضار شده است.

یادآور مى شود این درویش گنابادی با قرار کفالت آزاد شده بود.