احضار دوباره محمد کریمایی به دادگاه انقلاب

0
351

محمد کریمایی درویش محبوس در زندان تهران بزرگ برای دومین بار از حضور در جلسه محاکمه خودداری کرد.

این درویش زندانی گفته است در دادگاهی که جز تفتیش عقاید و زیر پا گذاشتن حقیقت موضوع دیگری مطرح نمی‌شود و احکام آن از پیش تعیین شده است شرکت نمی‌کنم.

محمد کریمایی که در دوران بازداشت و بازجویی به‌شدت شکنجه شده است محرومیت درویشان از حداقل‌های حقوق قانونی را دلیل دیگر امتناع خود از شرکت در دادگاه عنوان کرده است.

به گزارش مجذوبان نور؛ آقای کریمایی شب گذشته در اثر عوارض شکنجه‌هایی که در دوران بازجویی بر او اعمال شده بود به دلیل مشکل قلبی به بهداری زندان تهران بزرگ اعزام شد اما در حالی که به او وعده داده بودند صبح‌هنگام به بیمارستان منتقل خواهد شد او را به دادگاه احضار کردند.