احتمال مطرح شدن مجدد موضوع کودک همسری در مجلس

0
275

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در خصوص رد شدن طرح کودک همسری با بیان اینکه این طرح به دلایل مختلف همچون موانعی که در جامعه برای ازدواج ایجاد می‌کرد رد شد از احتمال مطرح شدن دوباره این طرح در مجلس خبر داد.

طرح افزایش سن ازدواج توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس تنظیم شده بود. این طرح به دلایلی از دستور کار کمیسیون خارج شد، قانون مدنی و قوانین فعلی مرتبط ازدواج در سن کمتر از ۱۳ سال را ممنوع می‌دانند.

این موضوع استثنایی هم دارد، در مواردی که صلاح فرد برای ازدواج از سوی دادگاه احراز شود، دادگاه صالح می‌تواند به ازدواج فردی که کمتر از ۱۳ سال سن دارد رأی دهد. وگرنه ازدواج افراد زیر ۱۳ سال در حالت عادی ممنوع است، پیشنهاد مطرح کنندگان طرح افزایش سن ازدواج پیشنهاد داشتند که ازدواج افراد زیر ۱۳ سال ممنوع باشد حتی با حکم دادگاه، یعنی اگر دادگاه هم صلاح فرد را به ازدواج تشخیص داد اینکار صورت نگیرد، سن ازدواج در مباحث شرعی و فقهی ما سن بلوغ است، بلوغ از نظر بسیاری از مراجع برای دختران سن ۹ سال است و در نظر برخی دیگر سن ۱۳ سال است، در هر حال سن بلوغ بیشتر از سن ۱۳ سال در نظر هیچکدام از مراجع وجود ندارد.

همچنین این طرح از نظر اجتماعی هم یک مانع ایجاد می‌کرد، یعنی اکنون در جامعه برای ازدواج اختیار وجود دارد و ما با تصویب این طرح یک مانعی برای این اختیار قائل می‌شویم.

در برخی مناطق کشور افرادی وجود دارند که با توجه به رشد جسمی خود در سن ۱۳ سالگی امکان ازدواج دارند، یا اینکه ممکن است مواردی باشد که فرد نیاز به یک سرپرست داشته باشد، اگر این قانون تصویب می‌شد برای اینگونه موارد نیز ممنوعیت‌هایی را ایجاد می‌کرد.

به گزارش ایسنا؛ به هر حال مخالفین این طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی از موافقین آن تعداد بیشتری داشتند اگرچه موافقین دلایل خوبی را هم عنوان می‌کردند ولی اکثر اعضای کمیسیون معتقد بودند قانون فعلی در این حوزه بهتر از طرح فعلی است، ما به طراحان اطلاع دادیم که اگر به این موضوع اصرار دارید حتی بعد از اینکه ما این طرح را در کمیسیون رد کردیم می‌توانند طرح خود را در صحن علنی مجلس مطرح کنند.