اجرای حکم ضدبشری اعدام و انتقال یک زندانی دیگر برای اجرای حکم اعدام در زندان زاهدان

0
144

بنابه گزارشات رسیده  روز  ۳۰ آذر ماه یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد و صبح روز یکشنبه زندانی دیگری را به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل شد.

روز  ۳۰ آذر ماه زندانی مجتبی تیموری که ۶ سال زندانی بود و مدتی هم در بند ۳ زندان زاهدان بسر می برد در محوطه زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد.شاکی این زندانی یک آخوند قصی اقلبی بود و علیرغم تلاش خانواده و ریش سفیدان محل حاضر به رضایت دادن نشد و خود این آخوند ضدبشر هنگام اجرای حکم ،طناب دار را بر گردن این زندانی انداخت و چهار پایه را از زیر پای وی کشید.این آخوند همانند ولی فقیه رژیم آخوند علی خامنه ای درنده خویی و قساوت بی حد و حصر خود را با این عمل ضدبشری به نمایش گذاشت.

از طرفی دیگر صبح روز یکشنبه زندانی دیگری به نام مرادقلی کیانی ۵۵ ساله اهل زابل که بیش از ۸ سال در زندان بسر می برد جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی بند قرنطینه منتقل گردید.

در طی چند هفته گذشته احکام ضدبشری اعدام در زندان زاهدان تقریبا روزانه به اجرا گذاشته می شود.هدف از این اعدام ها ایجاد فضای رعب و وحشت در میان مردم ایران می باشد.اعدام ها از زمانی که حسن روحانی از طرف ولی فقیه به ریاست جمهوری منصوب شده است به شکل تصاعدی رو به افزایش است و تقریبا روزانه در تمام زندانها به اجرا گذاشته می شود.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ موج لاینقطع اعدام در زندانهای ولی فقیه را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اعمال فشار بر رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای برای متوقف کردن اعدام ها در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

اول دی ۹۲ برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۱۳

 

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

یونیسف