اجازه به یک مادر برای ورود به سالن مسابقات کشتی

0
151

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان، به نقل از ایسنا، رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان در سالن خلیج فارس خرمشهر در جریان است. در روز پایانی این رقابت ها مادر امیر قاسمی منجزی کشتی گیر سینا صنعت ایذه برای دیدن مبارزه پسرش در سالن مسابقات حاضر شد تا همراه تماشاگران ناظر رقابت این کشتی گیر باشد.

لازم به ذکر است که حضور این مادر در سالن، تشویق حضار را به همراه داشت.