ابوالفضل عابدینی در پی تمدید نشدن مرخصی به زندان کارون اهواز بازگشت

0
233

ابوالفضل عابدینی عصر روز، ششم فروردین ماه و در پی تمدید نشدن مرخصی به زندان کارون اهواز بازگشت.

بنا به گزارش دریافتی خبرنامه ملّی ایرانیان از سازمان جوانان حزب پان ایرانیست، ابوالفضل عابدینی که از تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۹۲ در مرخصی به سر می‌برد، عصر امروز چهارشنبه، ششم فروردین ماه در پی عدم تمدید مرخصی با بدرقه هم حزبی‌هایش به زندان کارون اهواز بازگشت.

گفتنی است وی که ۱۸ اسفند با تودیع چهارصد میلیون تومان وثیقه و ضمانت دوضامن پس از تحمل ۱۴۶۷ روز زندان به مرخصی آمده بود، امروز بعد از ظهر برای تمدید دوباره مراجعه کرد که مطلع شد باید به زندان بازگردد.

ابوالفضل عابدینی از اعضای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست، فروردین ماه ۱۳۸۹ توسط دادگاه انقلاب اهواز به اتهاماتی از قبیل عضویت در حزب پان ایرانیست، ارتباط با دول متخاصم و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او یک سال بعد از صدور حکم اول، بار دیگر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه‌ای به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد.

در ادامه تصاویر بدرقه ابوالفضل عابدینی توسط هم حزبی‌هایش را مشاهده می کنید: