ابراز تاسف عمیق انجمن صنفی روزنامه نگاران از سخنان روحانی

0
190

انجمن صنفی روزنامه نگاران در نامه ای به حسن روحانی ضمن ابراز تاسف عمیق از سخنان وی تصریح کرد: امیدوار است رئیس جمهور محترم دولت اعتدال ، هوشمندانه و مدبرانه وعده خود را از یاد نبرده و مانع از آن شوند که به نام ایشان ، کارهایی درنقض استقلال حرفه ای روزنامه نگاری انجام شود که حتی در دولت پیشین هم سابقه نداشته است.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان متن کامل این نامه به نقل از ندای سبز آزادی در پی می آید

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ، به حکم وظیفه صنفی و دفاع از حق تشکل صنفی روزنامه نگاران ایران از سخنان اخیر رئیس جمهور محترم در این مورد که “دولت لایحه‌ای را در زمینه انجمن مربوط به صنف خبرنگاران تهیه خواهد کرد تا این انجمن بتواند در زمینه کار خبرنگاران فعال باشد” عمیقا ابراز تأسف می کند . انجمن لازم می داند به استحضار جناب آقای دکترحسن روحانی برساند که صنف روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران در حال حاضر دارای تشکل مستقلی است که با سابقه ۱۸ سال فعالیت ونزدیک به ۴۰۰۰عضو صنفی، بزرگترین تشکل صنفی این حرفه در تاریخ روزنامه نگاری ایران بوده و به رغم همه تنگناها و سختی ها ، منشاءخدمات فراوانی برای حرفه روزنامه نگاری شده است . بنابراین جناب آقای رئیس جمهور گرانقدر ، صنف روزنامه نگار هم اکنون تشکل صنفی خود را دارد و آنچه جنابعالی وعده داده اید نه فقط تازگی ندارد ، بلکه از این جهت هم موجب تعجب و نگرانی است که برخی کسان در دولت تدبیر و امید در پی آنند به جای گردن نهادن به قانون اساسی و قوانین عادی در به رسمیت شناختن استقلال حرفه روزنامه نگاری و تشکل صنفی ، تفوق و سیطره دولتی بر این حرفه و تشکل صنفی و نهایتا ، نقض استقلال حرفه ای روزنامه نگاری اند.

لازم است خدمت ریاست محترم جمهور یادآوری کنیم که یک سال پیش ، حضرتعالی صریحا در چند مورد به روزنامه نگارانی که به چشم امید در شما می نگریسته اند وعده به بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران دادید. اما متأسفیم که پس از این مدت ، نه تنها شاهداقدام عملی مؤثر دولت برای وفای به این وعده نبوده ایم ، بلکه اینک خبری از سوی جنابعالی می خوانیم که قاعدتا مشاوران و کارشناسان رسانه ای دولت به عرضتان رسانده اند و عملا به منزله فراموشی آن وعده تلقی می شود.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با تأکید مجدد بر حق قانونی روزنامه نگاران برای برخورداری از تشکل صنفی مستقل ، امیدوار است رئیس جمهور محترم دولت اعتدال ، هوشمندانه و مدبرانه وعده خود را از یاد نبرده و مانع از آن شوند که به نام ایشان ، کارهایی درنقض استقلال حرفه ای روزنامه نگاری انجام شود که حتی در دولت پیشین هم سابقه نداشته است.