آیت الله مکارم: حمله به سفارت انگلیس خلاف بود

0
181

آیت الله مکارم شیرازی گفت: آنها بدون اینکه بخواهند ایران را تبدیل به یک قدرت جهانی کردند آن گونه که پس از ۲۲ ماه مذاکره که جزو طولانی ترین مذاکرات تاریخ است، نتیجه مذاکرات برای ما منفی نبود.
این مرجع تقلید امروز در دیدار دکتر مجید تخت روانچی عضو ارشد تیم مذاکر کننده هسته ای و معاون اروپا و آمریکای وزارت امورخارجه، ضمن تشکر از زحمات تیم مذاکره کننده گفتند: ما اگر خیال کنیم که این توافق، یک توافق صد درصد به نفع ما باشد، ممکن نیست. چون در هر توافقی امتیازاتی هر یک از طرفین بدست می آورند به طوری که حساب برد – برد برقرار می شود.

وی افزود: متن این قرارداد خوب است منتهی باید مترصد این امر مهم باشید که دشمن در جریان اجرای توافق، قرارداد را به نفع خود تفسیر نکند واز متن سوء استفاده نشود، در داخل کشور هم به هردلیل کسانی هستند که نغمه مخالفت می زنند، .با اینها باید مدارا کرد و با تبیین و روشنگری رفتار نمود.

به نوشته خبرگزاری «حوزه»، مکارم شیرازی با اشاره به دو مسئله مهم در جریان مذاکرات هسته ای گفت: اینکه یک طرف میز دولت ایران قرار داشت و طرف دیگر تمام قدرتهای بزرگ دنیا ، من در طول تاریخ چنین چیزی را سراغ ندارم و این واقعا یک پیروزی بزرگ است.

در ادامه افزود: آنها بدون اینکه بخواهند ایران را تبدیل به یک قدرت جهانی کردند آن گونه که پس از ۲۲ ماه مذاکره که جزو طولانی ترین مذاکرات تاریخ است، نتیجه مذاکرات برای ما منفی نبود.

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه در جریان این مذاکرات برای اولین بار بین قدرتهای بزرگ و متحدین نزدیک آنها در منطقه مانند عربستان و رژیم اسراییل اختلاف افتاد. این یک پیروزی مهم بود که میان خودشان اختلاف پیدا شود.

آیت الله مکارم شیرازی بیان داشت: گاهی حواشی یک متن از خود متن مهمتر می شود، باید رخدادها را با وجود همه حواشی تحلیل کرد.

او در بخش دیگر سخنان خوددر خصوص رابطه با کشورهای اروپایی و غربی افزود: باید به این اصل اسلامی توجه داشت: مادامی که ما با این کشورها رابطه سیاسی و سفارت داریم، این دولتها از نظر اسلام جزو “دول متعاهد” تلقی می شوند ولو اینکه برخی رفتارهای سوء با ما داشته باشند، تا مدامی که متعاهد هستند باید در امنیت باشند.

این مرجع تقلید گفت: حفظ جان و مال آنها بر ما واجب است. من بر اساس این اصل بود که در قضیه حمله به سفارت انگلیس، پیام دادم و آن را اقدامی خلاف دانستم؛ زیرا دولت انگلیس متعاهد با ما بود و حفظ امنیت آنها در تعهد ما بود.