آیا پلوتون سیاره است؟

0
153

متخصصان می‌گویند که پلوتون باید مجدداً طبقه‌بندی شود و به عنوان یک سیاره شناخته شود.

نتایج تحقیقات دانشمندان دانشگاه فلوریدای مرکزی در اورلاندو نشان می‌دهد که پلوتون بی‌دلیل موقعیت خود به‌عنوان یک سیاره را از دست داده است. در سال ۲۰۰۶ اتحادیه نجوم بین‌المللی، یک گروه از دانشمندان ستاره‌شناس، تعریفی از یک سیاره ارائه دادند: یک جسم آسمانی برای این که به‌عنوان سیاره شناخته شود باید ویژگی پاکسازی همسایگی داشته باشد. به عبارت دیگر بزرگ‌ترین نیروی گرانشی در مدارش باشد.

از آنجایی که نیروی گرانش نپتون بر همسایه‌اش پلوتون تأثیر می‌گذارد و مدار پلوتون با گازهای یخ‌زده و اشیایی که در کمربند کویپر وجود دارند، مشترک است، مقام سیاره از پلوتون گرفته شد. با این حال نتایج مطالعات جدید حاکی از آن است این استانداردها برای طبقه‌بندی سیارات با ادبیات علمی همخوانی ندارد.

دانشمندان با بررسی ادبیات علمی ۲۰۰ سال گذشته متوجه شدند که تنها در یک مطالعه از سال ۱۸۰۲ به پاکسازی همسایگی اشاره شده که آن هم براساس استدلال‌های نادرست بوده است.

به گزارش آنا از ساینس دیلی، به گفته دانشمندان، قمر تیتان زحل و قمر اروپای مشتری از نظر منجمان زمان گالیله سیاره بوده‌اند. تعریف اتحادیه نجوم بین‌المللی از سیاره بر اساس مفاهیمی گفته شده است که هیچ کس در تحقیقاتش از آن استفاده نمی‌کند. اگر بخواهیم به تعریف اتحادیه نجوم بین‌المللی استناد کنیم، پلوتون یک سیاره محسوب نمی‌شود؛ این در حالی است که به نظر بسیاری از ستاره‌شناسان پلوتون دومین سیاره پیچیده و جالب در مظومه شمسی است.