آیا احمدی نژاد، معاون اول جلیلی می شود؟ جزئیات یک توافق محرمانه!

0
194

الحیات به نقل از منابع خود نوشت: گفتگوها و مذاکرات فشرده بین نمایندگان محمود احمدی نژاد و سعید جلیلی به منظور حمایت از او به عنوان کاندیدای نهایی تیم احمدی نژاد در جریان است.

به گزارش انتخاب، بر اساس طرح طرفین، دولت تمام امکانات خود در استان ها را در اختیار ستاد جلیلی قرار می دهد و در مقابل، جلیلی متعهد می شود که احمدی نژاد را در صورت پیروزی معاون اول خود کند

در این مذاکرات نمایندگانی از سوی جبهه پایداری حضور داشته اند. آنها همچنین منتظر نتیجه تحرکات اصلاح طلبان هستند.  این منابع خبری، همچنین از ائتلاف قریب الووقع روحانی و عارف خبر داده اند.

منابع معتقدند، اصولگرایان نمی خواهند انچه در ۱۹۹۷ اتفاق افتاد، تکرار شود.

به گزارش تارنمای انتخاب، لازم به ذکر است که جلیلی در مناظره روز جمعه در انتقاد از احمدی نژاد و برنامه هایش به دیگر کاندیداها ملخق نشد و بر روی نیاز به بهره برداری از دستاوردهای دولت تاکید کرد و به موفقیت تیم احمدی نژاد اشاره کرد.

همین موضوع، احتمال توافق میان احمدی نژاد و جلیلی را افزایش می دهد.