آگهی فروش میراث ثبت جهانی در روزنامه‌ رسمی کشور

0
175

به گزارش تارنمای میراث خبر، ستاد فرمان اجرایی امام اقدام به فروش دو کاروانسرای ثبت جهانی در سمنان از ۵۴ کاروانسرا در ایران کرده و آگهی مزایده آن را گذاشته‌اند. یکی از این کاروانسراها که معروف به آهوان است و آجری، ۱۱ میلیارد تومان و دیگری که سنگی است و معروف انوشیروانی حدود ۷ میلیارد تومان.

این در حالی است که زمین ۲۰۰ متری در محله تعاون حدود ۱۷ میلیارد است، در محله منوچهری خیابان شهدا حدود ۲۲ میلیارد.
حسین ترحمی، دبیر سابق نظارت مردمی مرمت‌های آثار تاریخی انجمن دوستداران میراث فرهنگی سمنان به میراث خبر می‌گوید: «سمنان به تازگی جز اتحادیه گردشگری راه ابریشم در اجلاس چین قرار گرفته و این بناها همین امسال ثبت جهانی شده‌اند و بی‌شک در گردشگری و معرفی سمنان نقش مهمی را ایفا می‌کنند. این بناها برای مردم ایران و جهان هستند و سرمایه هویتی شهر، چگونه ممکن است میراث فرهنگی با فروش این اموال همراهی کند؟»
او تاکید کرد: «این بناها باید در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد که طبق اصول مرمت و احیا شود. املاک میراث فرهنگی برای سازمان یا دولت خاصی نیست برای مردم ایران جهان و آیندگان است.»